Antalya Trafi̇k Kazası Avukatı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Antalya Trafik Kazası Avukatı

Antalya Trafik Kazası Avukatı

 • 671
 • 13 Temmuz 2021, Salı

Antalya Trafik Kazası Avukatı

Antalya trafik kazası tazminat davası avukatı arayışınız için doğru noktadasınız. Antalya'da Trafik kazası tazminat davası davalarına bakan avukat Alperen EROL Trafik kazası tazminat davası davalarında müvekkillerine avukatlık sürecinde yardımcı olmaktadır. Antalya'da Trafik kazası tazminat davası davası açmak dilerseniz mahkemeye başvuru etmeden önce bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor. Bu dilekçe Trafik kazası tazminat davası davası açılabilmesi için gereken bir dilekçedir ve davanızın lehinize sonuçlanması için hayati önem arzetmektedir. Antalya'da Trafik kazası tazminat davası dava dilekçesi hazırlarken, dava dilekçesine eklenmesi gerekli olan pek çok önemli husus vardır. Dolayısıyla Trafik kazası tazminat davalarında bir avukata ihtiyacınız olacaktır. Biz bu konu da size yardımcı oluyoruz.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

Trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası, en az bir motorlu aracın katılmış olduğu bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacı ile zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan bir tazminat davası türüdür. Trafik kazası tazminatı, uygulamada hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmek üzere kullanılıyor. Trafik kazası bir haksız fiil (TBK md.49) sorumluluğu doğurur.

Antalya da Trafik kazası tazminat davası avukatı Alperen Erol'dur. Avukatımız hakkında detaylı bilgi almak dilerseniz burayı inceleyebilirsiniz.

 

Antalya Trafik Kazası Tazminatı Denildiğinde Akla Gelen Antalya Alperen Erol Avukatlık Ofisi


ANTALYA TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI DAVASI NASIL AÇILIR?

Trafik kazası tazminat davası davaları Görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesi, Trafik sigortasını yapan şirkete açılacak tazminat davasına bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi, trafik kazası sebebiyle aracın sürücüsü, sahibi ve işleteni ile beraber aracı sigortalayan sigorta şirketine beraber dava açılacaksa; tüm sorumlulara karşı Asliye Ticaret Mahkemesi; yetkili mahkeme ise davalılardan herhangi birisinin ikametgahında tüm sorumlulara karşı ya da trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesi yahut zarar gören davacının ikametgahı ya da trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Trafik kazası tazminat davası davası açmak için bizlere başvuru etmeniz gerekiyor. Kendi başınıza dava açıp bu davayı lehinize sonuçlandırma ihtimaliniz çok zayıftır. Bu sebeple size tavsiyemiz muhakkak bir Trafik kazası tazminat davası avukatına vekalet vermeniz ve dava sürecini avukatınız takip etmenizdir. İsterseniz biz bütün dava sürecini sizin adınıza takip edebiliriz.

 

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

Antalya Trafik Kazası Avukatı : Trafik kazası tazminatı alabilmek için izlenecek yol ölümlü trafik kazasında ve yaralanmalı Trafik Kazasında farklıdır. Yaralanmalı trafik kazasında kesin maluliyet oranının belirlenmesi gerekir. Trafik kazasında ölen ya da yaralanan kişinin kazanın gerçekleşmesinde kusuru belirlenmelidir. Bu vb. Durumları tespit etmek ve Ceza davası açılmış ise bu dava dosyasını incelemek gerekir. Bu ve benzeri bilgileri topladıktan sonra; kaza tespit tutanağı, tam teşekküllü hastaneden alınan heyet raporu, gelir durumunu gösteren belgeler ve ilgili diğer evraklarla beraber Sigorta şirketine müracaat yapılır. Sigorta şirketine trafik kazası tazminatı için yapılan müracaatta eğer belgeler tam olarak gönderilmiş ise sigorta acenteliği 8 gün içinde ödeme yapar. Eğer sigorta acenteliği tazminat ödemesi yapmaz veya eksik ödeme yaparsa dava açılır ve tazminat, dava yoluyla tahsil edilir.ANALYA TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILIR?

Antalya trafik kazası avukatı

- Trafik kazaları
- Yaralanmalı trafik kazası tazminat
- Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası
- Maddi manevi tazminat
- Kemik kırığı tazminat
- Trafik kazası tazminatı

Trafik kazasının meydana geldiği(haksız fiilin işlendiği) gün, tazminat davası zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Trafik kazalarında da tüm haksız fiillere uygulanmakta olan iki zamanaşımı süresinden hangisi davacının lehine ise, o zamanaşımı süresi uygulanır. Trafik kazaları sebebiyle tazminat davası zamanaşımı süreleri şunlardır:

Tazminat Davası Esas Zamanaşımı Süresi: Trafik kazası sebebiyle zarar gören kişi dava açarken, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayacak 2 senelik zamanaşımı süresi; faili ve zararı daha geç öğrenmişse her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren 10 senelik zamanaşımı süresine tabidir. (KTK md.109)

Ceza Zamanaşımı Süresi: Trafik kazası sebebiyle bir suç işlenmişse ceza zamanaşımı süreleri de uygulanır (KTK m.109/2). Trafik kazalarında yaralanma var ise taksirle adam yaralama; ölüm var ise taksirle adam öldürme suçu meydana gelir. Trafik kazası sonucunda ölüm ya da yaralama var ise, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi, maddi ve manevi tazminat davası açma süresinde uygulanacaktır. Ceza kanunundaki temel dava zamanaşımı süresi geçmiş ve ceza davası devam ediyor olsa dahi(uzamış dava zamanaşımı devreye girmişse), ceza davası devam ettiği sürece herhangi bir zamanaşımı süresine bağlı olmadan trafik kazası sebebiyle tazminat davası açılabilir.

Sigorta Tazminatı için gerekli evraklar nelerdir?

Sigorta tazminatının nasıl alınacağını yukarıda anlatmıştık. Sigorta tazminatı almak için gerekli evrakları ise aşağıda belirtmek isteriz. Bu belgelerin tamamlanması ile sigorta şirketine tazminat başvurusu yapılır ve anlaşma sağlanması durumunda sigorta şirketi tazminatı 8 gün içerisinde öder.

 1. Ölümlü Trafik Kazasında Sigorta Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • Ölüm Muayenesi Raporu,
 • Nüfus Kayıt Örneği,
 • Veraset İlamı,
 • Vefat Eden Kişinin Gelir Durumunu Gösterir Belgeler,
 • SGK Gelir Bağlamışsa Buna İlişkin Belgeler,
 • Kazayla İlgili Diğer Belgeler
 1. Yaralanmalı Trafik Kazasında Sigorta Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • Tam teşekküllü bir hastaneden maluliyeti gösteren rapor,
 • Gelir Durumunu Gösterir Belgeler
 • Kazayla İlgili Diğer BelgelerTrafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazasında yaralanma meydana gelmişse, yaralanan şahsın bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Yaralanan kişi maluliyet sebebiyle çalışma yaşamı boyunca uğrayacağı işgücü kaybı sebebiyle maddi tazminat; trafik kazası sebebiyle uğradığı elem, keder ve üzüntü sebebiyle de manevi tazminat talep edebilir.

Trafik kazası sebebiyle ağır bedensel bir yaralanma vuku bulmuşsa, yaralanan kişinin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı) da yalnızca “manevi tazminat davası” açabilirler (TBK m.56). Yargıtay uygulamasında “ağır bedensel yaralanma”, yaralanan kişinin uzuv kaybı yaşaması ya da hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi olarak kabul edilmektedir. Örneğin; bir gözün kaybedilmesi, kol ya da ayaklardan birinin kesilmesi vb. Gibi haller ağır bedensel yaralanma olarak nitelendirilir.

Antalya Trafik Kazası Davası Avukatı : Ölümlü trafik kazalarında ise, ölenden yaşarken destek alan herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ölen evliyse eşi ve çocuklarına, bekar ise anne ve babasına destek vermiş olduğu karine olarak nitelendirilir. Yani, bu kişilerin ölenin desteğinden yararlandıklarını ispat etmelerine ihtiyaç yoktur. Ölenin nişanlısı, amcası, dayısı vb. Gibi herhangi bir yakınının trafik kazası sebebiyle tazminat (destekten yoksun kalma tazminatı) talep edebilmesi için ölen kişiden yaşarken destek aldığını ispatlamalıdır.

 

 

Ağırlıklı Olarak İlgilendiğimiz Davalar

Örgütlü suçlar,
Kasten adam öldürme,
Adam öldürmeye teşebbüs,
Uyuşturucu madde ticareti,
Kaçakçılık,
Cinsel istismar,
Taksirli ölüme sebebiyet verme(trafik kazası),
Yağma,Gasp Suçları,
Nitelikli dolandırıcılık suçu,
Hırsızlık suçu,
Kasten silahla yaralama,
Güveni kötüye kullanma,
Örgütlü suçlar,
Cinsel taciz,
Kasten adam öldürme,
Uyuşturucu ticareti suçları,
+ (Trafik kazasıTaksirli adam öldürme,Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası hukuki nitelik olarak haksız fiil olup, maddi ve manevi tazminat davası haksız fiil sorumlularına karşı açılır. Ancak, trafik kazalarında haksız fiili bizzat işleyenlerden başka da tazminat sorumluları vardır. Trafik kazası sonucunda ölüm, yaralama ya da herhangi bir malvarlığı zararı doğarsa aşağıda belirtilen kişilere karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir:

Aracın Sürücüsü: Trafik kazasında kusurlu olan aracın sürücüsüne karşı tazminat davası açılabilir (TBK m.49).

Aracın Sahibi: Araç sahibi(KTK md.3) kural olarak aracı işleten kabul edildiğinden trafik kazasından tazminat sorumluluğu vardır(2918 s. KTK m.85/1).

Aracın İşleteni: Trafik kazasına karışan aracın işleteni de oluşan her çeşit zarardan sorumlu olup işletene de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir (2918 s. KTK m.85/1). Trafik tescil kayıtlarında aracın sahibi olarak gözüken kimse, hemde aracın işleteni kabul edilir. Araç sahibi, araç üstünde fiili hakimiyeti olmadığını ve araç için başkasının harcama yaptığını ya da araç üstündeki ekonomik çıkarın başkasına ait olduğunu, işleten sıfatının olmadığını kanıtlarsa sorumluluktan kurtulur. Motorlu araç bir teşebbüsün unvanı ya da işletme adı altında ya da bu teşebbüsün kestiği biletle işletiliyorsa; aracı işleten meydana gelen zarardan sorumlu olur. Başka bir şahısnin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait dahil olmak üzere işlettiği ve araç üstünde fiili tasarrufu bulunduğu ispatlanırsa, bu kişi de işleten kabul edilir.

Sigorta Şirketi: Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ya da poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta acenteliği tarafından yapılmışsa, o sigorta acenteliği de ölüm, yaralama ya da diğer zararlardan sorumludur(KTK md.91). Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1.Maddesine göre, sigortacı poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi esnasında birinin ölümüne ya da yaralanmasına veya bir şeyin zararına neden olduğundan dolayı 2918 S. Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, mecburi sigorta limitlerine kadar temin eder.Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Ölümlü trafik kazası tazminat davası, bir maddi ve manevi tazminat davasıdır. Ölümlü trafik kazaları sebebiyle açılan tazminat davalarında sorumlulardan aşağıda belirtilen zararlar istenebilir(TBK md.53):

Manevi tazminat: Ölenin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler, nişanlı) ölüm nedeniyle duydukları elem, acı ve ızdırap duyguları sebebiyle manevi tazminat isteyebilirler.

─ Ölenin cenaze giderleri,
─ Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Trafik kazasında ölenin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı ya da destek vermiş olduğu herhangi bir şahıs) kaza sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalanların açtığı bir maddi tazminat davasıdır. Destekten yoksun kalanlar, olası destek süresi boyunca ölenden sağlayacakları maddi menfaati tazminat sorumlularından isteyebilirler.Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası, yaralananın tazminat sorumlularına karşı açtığı bir maddi ve manevi tazminat davasıdır. Yaralananın yakınları hiçbir şekilde maddi tazminat talebinde bulunamazlar. Ancak, yaralanan kişi ağır bedensel bir yaralanma ya da uzuv kaybına maruz kalmışsa; yaralanan kişinin yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davalarında tazminat sorumlularından aşağıda belirtilen zararlar talep edilebilir(TBK md.54):

Manevi Tazminat: Yaralanan kişinin bizzat kendinin manevi tazminat isteyebileceği şüphesizdir. Yaralanan kişinin yakınları ise fakat ağır bedensel bir yaralanma ya da uzuv kaybı söz konusu ise manevi tazminat isteyebilirler. Aksi takdirde, yaralının yakınları manevi tazminat isteyemezler.

─ Yaralanan kişinin her çeşit tedavi gideri,
─ Yaralanan kişinin kazanç kaybı,
─ Çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplar,
─ Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.


Bu gibi durumlarda Görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesi, Trafik sigortasını yapan şirkete açılacak tazminat davasına bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi, trafik kazası sebebiyle aracın sürücüsü, sahibi ve işleteni ile beraber aracı sigortalayan sigorta acenteliğine beraber dava açılacaksa; tüm sorumlulara karşı Asliye Ticaret Mahkemesi; yetkili mahkeme ise davalılardan herhangi birisinin ikametgahında tüm sorumlulara karşı ya da trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesi yahut zarar gören davacının ikametgahı ya da trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.'ne, Trafik kazası tazminat davası davası açabilirsiniz.

 

Antalya Trafik Kazası Tazminatı Avukat İletişim

Antalya bölgesinde Trafik Kazası Tazminatı hizmeti almak için hemen bize ulaşabilirsiniz. EROL HUKUK BÜROSU olarak; Ceza Avukatı, Trafik Kazası Tazminatı, Boşanma Avukatı, Adam Öldürme Avukatı, Miras Davası Avukatı, Uyuşturucu Ticareti Davası, Tazminat Avukatı, İşçi Avukatı, İş Kazası Tazminatı, Trafik Kazası Tazminatı ilk sırada olmak üzere pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Trafik Kazası Tazminatı hizmeti konusunda ayrıntılı bilgi için iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Avukat