Tck Madde 188 - Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ti̇careti̇ | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 188 - Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

TCK Madde 188 - Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

  • 283
  • 8 Mayıs 2021, Cumartesi

TCK Madde 188 - Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir?
Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi ve bulundurulması sureti ile işlenen suçtur (TCK madde.188/3). Suçun oluşumu için sıralanan bu fiillerden yalnızca bir tanesinin işlenmiş olması yeterlidir.

 

Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçlarının Cezaları


Uyuşturucu Madde İmal, İthal ve İhraç Suçu Cezası:
Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak imal, ithal ya da ihraç eden kişi, 20 seneden 30 yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK m.188/1).

Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma Suçu Cezası:
Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul etmiş olan, bulunduran kişi, 10 seneden az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK m.188/3).

Bir Maddenin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Olduğunun Belirlenmesi

Ele geçirilen maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olup olmadığı belirlenebilmesi için, ele geçen madde incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilecektir.

Bu bağlamda ele geçen maddede, eser miktarda uyuşturucu çıkması halinde, ele geçen madde uyuşturucu madde olarak değerlendirilmeyecektir.

Uyuşturucu Madde Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak

Uyuşturucu Madde Satma

Uyuşturucu Madde İhracı Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Madde İthali Suçu ve Cezası

 

Cezasnın Ağırlaştırıcı Nedenler Nelerdir?

 

  • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde verilen ya da satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren ya da satan kişiye verilecek hapis cezası on beş seneden az olamaz.
  • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri ya da bazmorfin olması,

fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla ya da ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların var ise çevre duvarı, tel örgü ya da benzeri engel ya da işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içerisindeki umumi ya da umuma açık yerlerde işlenmesi,

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı