Uyuşturucu Madde Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Uyuşturucu Madde Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak

Uyuşturucu Madde Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak

  • 275
  • 2 Şubat 2021, Salı

Uyuşturucu Madde Sevk Etmek, Nakletmek

Uyuşturucu maddeleri bir yerden bir yere kazanç sağlamak amacıyla sevk etmek, nakletmek eylemlerine on yıldan az olmamak üzere hapis cezası öngörülmüştür. Ancak kişinin kendi kullanımı amacıyla maddeyi sevk ve nakil etmesi halinde, uyuşturucu madde ticareti suçu oluşmayacaktır.

Antalya Uyuşturucu Madde Ticareti Davaları Avukatı

Uyuşturucu Madde Depolamak, Kabul Etmek, Satın Almak, Bulundurmak

Uyuşturucu maddeleri depolayan, kabul eden, satın alan yahut bulundurma eylemlerinden birini yahut birkaçını kazanç sağlamak amacıyla gerçekleştiren kişiler, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ancak kişinin kendi kullanımı amacıyla bu eylemleri gerçekleştirmesi halinde, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sorumlu olacaktır.

Antalya Ceza Avukatı

ANtalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı