Uyuşturucu Madde Satma | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Uyuşturucu Madde Satma

Uyuşturucu Madde Satma

  • 266
  • 2 Şubat 2021, Salı

Uyuşturucu madde satma eylemi, uyuşturucu maddenin bir bedel yahut menfaat  karşılığı başka bir kişiye verilmesidir. Failin satma iradesi,  maddeyi alan kişinin de satın alma iradesi bulunması gereklidir.

Uyuşturucu Madde Satışa Arz Etme

Uyuşturucu maddeyi satışa arz etme, kişinin satma eylemini gerçekleştirmese bile, başkalarına elinde bulunan maddeyi almaya davet etmesi, müşteri bulmaya çalışması, satacağı fiyatı belirlemek için pazarlamak gibi hareketleri gerçekleştirmek suretiyle başka kişilerin satımına açık şekilde hazır bulundurulmasıdır. Başka bir ifadeyle, elde bulunan uyuşturucu maddenin belirtilen bu hareketlerle satışa sunulması denilebilir.

Satışa arz etme suçunun meydana gelmesi için, failin bu eylemleri gerçekleştirirken elinde uyuşturucu madde bulunması ve bu maddeyi satma iradesini göstermesi gerekmektedir.

Başkalarına Uyuşturucu Madde Vermek

Uyuşturucu maddeyi başkalarına vermek eylemine, uyuşturucu madde satmak gibi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası öngörülmüştür. Bu kapsamda uyuşturucu maddenin bir kimseye bedelsiz, para karşılığı olmadan verilmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Fail bedelsiz olarak verdiğinden bahisle, uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı ceza almaktan kurtulamayacaktır.

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Uyuşturucu Madde Ticareti Davaları Avukatı

ntalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı