Kasten Si̇lahla Yaralama Suçu Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Kasten Silahla Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Silahla Yaralama Suçu ve Cezası

  • 1658
  • 23 Mart 2021, Salı

Kasten yaralama suçu TCK’nın 86.maddesinde düzenlenmiş olup şu şekildedir;

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçu;

  •  Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Silâhla İşlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

 

TCK’nın 86 ve devamı maddelerinde düzenlenen yaralama suçuyla korunan hukuki yarar, kişinin vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğüdür. Burada kişinin fiziki varlığı yanında psikolojik varlığı da koruma altına alınmıştır. Yaralama suçunun konusu, mağdurun acı verilen veya bozulan bedeni veya ruhsal varlığıdır.

Bu suç, bir şeyi yapma, bir davranışta bulunma gibi icrai hareketlerle işlenebileceği gibi; bir şeyi yapmama, hareketsiz kalma gibi ihmali davranışla da işlenebilir. TCK’nın 86. ve 87. maddelerinde icrai davranışla yaralama suçu, aynı yasanın 88. maddesinde ise ihmali davranışla yaralama suçu düzenlenmiştir.

İcrai davranışla yaralama suçunda, yapılan hareketin ne şekilde yapılmış olduğunun bir önemi yoktur. Bu davranış; bir kimseyi silahla vurma, delici, kesici bir aletle vücuduna saplama, yüksek bir yerden aşağı atma, hastalanmasına yol açacak şeyleri içmesini sağlama, üzerine abanma, nefes almamasını sağlama gibi değişik şekillerde olabilir. Olağan hayat akışında yaralama eylemi gibi görünmeyecek tokat atma, ittirme, saç çekme gibi eylemler de kanun kapsamında yaralama suçunu oluşturur.

Bu suçu işlerken kullanılan araçlar; silah, zehir, gaz, elektrik akımı gibi fiziki araçlar olabileceği gibi, ani heyecan, korku gibi manevi araçlar da olabilir. Örneğin, bir kimsenin korkutulması sonucu akıl hastası haline getirilmesi durumunda manevi araçlarla yaralama suçu işlenmiş olacaktır.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı