Antalya Ağır Ceza Avukatı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Antalya Ağır Ceza Avukatı

Antalya Ağır Ceza Avukatı

  • 220
  • 29 Temmuz 2021, Perşembe

Antalya Ağır Ceza Avukatı ve Antalya Ağır Ceza Avukatları arayanlar için Avukat Alperen EROL Antalya Ağır Ceza Avukatı olarak hizmet vermektedir. Ağır Ceza Davaları konusunda yılların tecrübesine sahip deneyimli bir avukattır. Antalya’da Ağır Ceza Avukatı arayanlar ve bu konuda görüşmek isteyenler için tavsiyemiz telefon yerine en iyi görüşme yöntemi yüz yüze görüşmektir. Mesai saatleri içerisinde ister telefon numaralarımızda 0 532 490 80 19 isterseniz de ofisimizde görüşebiliriz.

Antalya Ağır Ceza Mahkemesindeki davalarınız için ihtiyaç duyduğunuz yetkin ve tecrübeli avukat Alperen EROL  ile dosyanız hakkında yüz yüze görüşerek davanın durumu ve avukatlık ücreti hakkında ve hukuku tüm prosedürlerin en iyi çözümünü sizlere sunacaktır. Avukat Alperen EROL, Antalya Ceza Avukatı ve Antalya Ağır Ceza Avukatı olarak tanınmış tecrübeli bir avukat olmakla birlikte tüm müvekkillerinin dilediği  an ve dilediği zaman randevusuz görüşebildiği, ceza ve ağır ceza davalarındaki tüm gelişmeler için her daim ulaşabildikleri avukat özelliğini de taşımaktadır.

Ağır Ceza Avkatı Alperen EROL Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tümü  ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti vermektedir.
Ceza ve Ağır Ceza Hukukunun alanına giren bu hukuki hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerimiz ise başlıca;

Ağır Ceza Davaları ve Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Sulh ceza davaları ve duruşmaları
2. Asliye ceza davaları ve duruşmaları
3. Ağır ceza davaları ve duruşmaları
4. Askeri ceza davaları ve duruşma
5. İcra Ceza Davaları
6. Soruşturma aşamasında hazır bulunma

Ağır Ceza Avukatları Ne İş Yapar?

Kısaca şunları söyleyebiliriz: Ağır ceza davalarında soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar ve hatta bazen de kovuşturma evresinden sonra bile müvekkilini her aşamada en iyi şekilde temsil etmek için tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmektedir.
Müvekkilinin haklarını en iyi şekilde haklarını korumak ve savunmasını en etkili biçimde sağlamak, Ağır Ceza Avukatlarının temel görevleri arasında yer almaktadır. Özellikle soruşturma aşamasında ifadenin Ağır Ceza Avukatı ile verilmesi hukuki sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla mahkeme huzurunda gerçekleştirilecek olan savunmalar, dilekçelerin yazılması ve takibi, delillerin toplanması ve sunulması işlemlerinin doğru, etkili ve kusursuz bir biçimde gerçekleştirilmesi de Ağır Ceza Avukatının görev alanını oluşturmaktadır.

Ağır Ceza Avukatının görevlerinin içerisinde aynı zamanda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı istinaf mahkemelerine ve Yargıtay’a başvurma süreçleri de yer almaktadır. Elbette Ağır Ceza Avukatının görevleri belirtmiş olduklarımızla sınırlı değildir. Soruşturma aşamasından kovuşturmanın sonuna kadar birçok yeni durumla karşılaşılması olası olduğundan Ağır Ceza Avukatlarının görevleri buna göre farklılık göstermektedir.
Şunu belirtmeliyiz ki Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarla ilgili bir hukuki sürecin yürütülmesinde; sanık, müşteki ve mağdurların temsil edilmesinde mutlaka alanında yetkin bir Ağır Ceza Avukatıyla çalışılmalıdır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Hangi Davalar Görülür?

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülmekte olan davalar, CMK ve sair kanunlar ile ayrıca yapılan görevlendirmeler saklı kalmak kaydıyla Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen Yağma (Gasp) suçu (TCK Madde 148, 149),
Kasten adam öldürme suçu (TCK Madde 81, 82),
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK md. 87/4),
Taksirle ölüme neden olma (TCK Madde 85/2),
İrtikap suçu (TCK Madde 250/1 ve 2),
Zimmet suçu (TCK Madde 247),
Rüşvet suçu (TCK Madde 252),
Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK Madde 204/2),
Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK md. 158),
Hileli iflas suçu (TCK Madde 161),
Nitelikli dolandırıcılık suçu,
Örgütlü suçlar,
Cinsel saldırı suçu,
Çocukların cinsel istismarı suçu, vb. şeklinde sıralanabilir.


Antalya Trafik Kazası Avukatı

 

Ağır Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur, Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?


Hukuk sistemimizde kural olarak avukatla temsil mecburi değildir. Bu sebeple bazı insanlar maalesef bazı Ağır Ceza Avukatlarının Ücretlerinin kabul edilemez derecede yüksek olduğundan dolayı spesifik davalarda deneyimli bir avukat olmaksızın hukuki işlemler gerçekleştirmektedir. Bunun neticesinde da telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıplarıyla karşılaşmaktadır.
Ağır ceza mahkemelerinde görülen ağır ceza davalarında ise CMK tarafından farklı bir düzenleme yapılmış; ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile müdafaa edilmesi mevzuatımızca mecburi tutulmuştur. Söz konusu düzenlemeye göre; şüpheli ya da sanık durumunda bulunan kimse avukat seçemeyecek durumda olduğunu belirttiği takdirde alt sınırı 5 seneden fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı kendisi hakkında yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müdafii tayin edilecektir. Söz konusu düzenleme ile müdafii ile savunulma sistemi yaşamımıza girmiştir. Müdafiisi bulunmayan bir kimse çocuk ya dahut kendini savunamayacak derecede sağır ve dilsiz ise talep aranmaksızın Barolar tarafından müdafii tayini gerçekleştirilecektir.
Nitekim; sanık ve ya şüpheliler için ağır ceza dava ve soruşturmalarında süren yargılamalarda avukat ile temsil edilmek mecburi tutulmuştur. Kişi istemese bile bir avukat ile temsil edilmek mecburiyetinde olmasından dolayı yetkili Baro tarafından kendine bir avukat atanacaktır. Söz konusu durumda “Ağır Ceza Avukatlarının Ücretleri” konusu akla gelmektedir. Tahmin edileceği üzere ağır ceza davaları sonucunda çok ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar söz konusu olmasından dolayı bu tür davalar deneyimli ve profesyonel Ağır Ceza Avukatının varlığını mecburi kılmaktadır. Bu sebeple Ağır Ceza Avukatı Ücretleri konusunda iyi bir araştırma yapıp bütçenize uygun bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil sağlanmalıdır.

 

Ağır Ceza Avukatının İlgilendiği Suçlar Hangileridir?

 

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar temel olarak yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas sayılmaktadır. Trafik kazası suçu, Cinsel saldırı suçu, çocuklara cinsel istismar suçu, işkence suçu, kasten öldürme suçu, taksirle öldürme suçu, bilişim suçları, örgütlü suçlar, soykırım suçu, parada sahtecilik suçu ile ilgili davalarda da görev alan avukatlar ağır ceza avukatlarıdır. Türk Ceza Kanununda şu cezaların öngörüldüğü diğer suçlar da ağır ceza mahkemesi, dolayısıyla ağır ceza avukatlarının görev alanına girmektedir: ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezası gibi. Bu anlamda Türk Ceza Kanununda düzenlenen Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine, Milli Savunmaya, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar başlıkları altında düzenlenen suçlarla da ağır ceza avukatları ilgilenmektedir.

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına Terörle Mücadele kapsamına giren bütün suçlar da dahildir.

 

Ağır Ceza Avukatı Antalya‘dan mı bulunur?

 

Türkiye’deki avukatlar yerleşim yerlerine bakılmaksızın Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlıdır. Ağır Ceza Avukatları Antalya da dahil olmak üzere iş yapmaya karar verdikleri şehirdeki Barolara kayıt olabilmektedirler. Bu durum; bir şehrin barosuna kayıtlı olan avukat, diğer şehirde iş yapamaz anlamına gelmemektedir. Süreklilik arz etmemek şartıyla bir avukat bağlı bulunduğu baronun haricindeki şehirlerde de dava takibi yapabilmektedir.

Tabii ki bulunduğunuz şehirden de avukat bulmanız kolaydır. Buna karşın; insanlar genellikle Ağır Ceza Avukatı ararken yargılandıkları şehirden farklı şehirlere yönelmektedir. Bunun sebebi olarak da ağır ceza davasının diğer tarafının bulundukları şehirde tanınmış olmasını belirtmektedirler. Elbette ki karşı tarafı tanımayan bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil edilmeyi istemek gayet gerekli bir davranıştır. Ancak Ağır Ceza Avukatı‘nın Antalya gibi büyükşehirlerden seçilmesi başka nedenlere bakılarak çoğu zaman en doğru karar olmuştur. Alternatiflerin fazla olması, büyük şehirlerdeki avukatların farklı dava çeşitleri görmesi gibi sebeplerden dolayı Antalya’da Ağır Ceza Avukatı tutmanız tavsiye edilmektedir.

 

Ağırlıklı Olarak İlgilendiğimiz Davalar:

 

Örgütlü suçlar avukatı
Kasten adam öldürme avukatı
Adam öldürmeye teşebbüs avukatı
Uyuşturucu madde ticareti avukatı
Kaçakçılık avukatı
Cinsel istismar avukatı
Taksirli ölüme sebebiyet verme avukatı
Yağma Gasp suçları avukatı
Nitelikli dolandırıcılık suçu avukatı
Hırsızlık suçu avukatı
Kasten silahla yaralama avukatı
Örgütlü suçlar avukatı
Cinsel taciz avukatı
Uyuşturucu ticareti suçları avukatı
Boşanma davaları avukatı

 

1. HUKUKİ ALANDA UZMANLIK VE GÜNCELLİK

 Ceza avukatının nitelikli hizmet verebilmesi keskin bir uzmanlaşmaya giderek yalnızca ceza davalarını üstlenmesi ve devamlı mevzuat değişikliklerinin yaşandığı ceza hukukundaki tüm gelişmeleri izleyerek bilgilerini güncel tutabilmesi halinde yılların verdiği deneyim ve tecrübe ile mümkündür.

2. BİREYSELLİK (ÖZGÜNLÜK)

Ceza avukatlığı herkesin aynı kalitede standart hizmet verebileceği bir meslek değildir. Ceza avukatı ceza dosyaları ile “BİZZAT” ilgilenir, kurumsallaşmaktan yani çalışan sayısını artırıp standart ve vasat hizmet verecek şekilde büyümekten kaçınır. İyi bir ceza avukatının hitabet gücü, dosyayı değerlendirme biçimi, yazım dili, bilgisi, zekası çok farklıdır. Ceza dosyalarının önemi konusunda ceza avukatı müvekkilinin savunmasının hazırlanmasını veya önemli bir duruşmasını yanında çalışan diğer bir avukata havale edemez. Yüksek önem teşkil eden ceza dosyanız her aşamada direk olarak muhatap olabileceğiniz ve dosyaları ile bizzat ilgilenecek, duruşmaya bizzat kendisi katılacak, savunma, istinaf, temyiz dilekçelerini bizzat kendisi hazırlayacak “Tecrübeli” ceza avukatı edinmelerini tavsiye ediyoruz.

3. ŞEFFAFLIK;

 İyi bir ceza avukatı “oldukça nitelikli hizmet vermekte olduğu için” üstlendiği dosyaya sunmuş olduğu savunma, tevsi-i tahkikat, mütalaaya beyan, istinaf, temyiz v.B. Dilekçelerin söz gelimii en kısa bir süre içinde Müvekkiline (Müvekkil yakınına) ulaştırarak bilgilendirir. Hem müvekkilini hakkını nasıl savunduğu konusunda haberdar etmesi gerekir hem de o çalışma için ciddi vakit ve emek harcamıştır, içten içe takdir görmek ister. İyi bir ceza avukatı mesleki gayretine karşın dosya olumsuz neticelenmiş ya dahut kanun yolu başvurusu reddedilmiş ise bunu da derhal müvekkiline bildirir, yapılabilecek diğer bir hukuki müdahale olup olmadığı konusunda görüşünü açıklar. Uygulamada temyizde cezası onanan, istinaf başvurusu reddedilen, hakkında mahkumiyete karar verilen yurttaşların bunu avukatlarından değil de aylar sonra ve çoğu kez cezaevine götürülmek üzere yakalandıklarında öğrendiklerini görmekteyiz.

4. MESLEK AHLAKI VE PRENSİP SAHİBİ OLMAK

 Avukatlık Mesleki ahlakı; bir avukatın mesleki bilgisi, tecrübesi ve becerisinin yeterli olmadığı bir davayı üstlenmemesi, eksik veya kısmi yapmaması, dosyasını üstlendiği müvekkilinin güvenini sarsmamalıdır. Prensip sahibi bir ceza avukatı, her çeşit dosya ile ilgilenen ve sürümden kazanma düşüncesi ile hareket edenlerden kesinlikle farklı olarak ve üstlendiği ceza dosyası üzerinde ciddi zaman ayırmak ve muhakeme yapmak zorundadır. Böylece; ceza davalarında dosyasını vermek için “ yakınınızı ilk duruşmada tahliye ederim, cezanızı kesin bozdururum, kesin beraat kararı çıkarırım, ” gibi cümleler duymak ve taahhüt isteyen müvekkiller maalesef avukatın en kötüsüne mahkumdur.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Avukat