Yağma Suçun Ni̇teli̇kli̇ Unsurları | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Yağma Suçun Nitelikli Unsurları

Yağma Suçun Nitelikli Unsurları

  • 283
  • 19 Şubat 2021, Cuma

Yağma Suçun Nitelikli Unsurları

Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlara 149 uncu maddede yer verilirken, daha hafif cezayı gerektiren haller 150 nci maddede düzenlenmiştir.

Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlara ilişkin 149 uncu maddede;

“(1) Yağma suçunun;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”denilmektedir.

Maddi unsurlara ilişkin daha az cezayı gerektiren nitelikli hal ise, 150 nci maddenin 2 nci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkrada; “Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir” denilmektedir.

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı