Antalya Ceza Avukatı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı

  • 204
  • 30 Ocak 2021, Cumartesi

Ceza avukatı ağır bir suçla yargılanan sanıkların avukatlığını yapan kişilere denilmektedir. Hukuk literatüründe ceza avukatı gibi bir tanımlama bulunmamaktadır. Halk arasında ceza ile yargılanan kişilerin ceza mahkemesinde ki duruşmaya giren avukatlara ceza avukatı denilmektedir. Halbuki ceza avukatı şeklinde bir avukat dalı bulunmamaktadır. Ceza avukatı şeklinde nitelendirilen avukatların girmiş olduğu pek çok dava türü bulunmaktadır. 

Bu avukatlar büyük suç işlemiş ve hukuka aykırı durum davalarına bakmaktadır. Ceza avukatlarına ihtiyaç duyan sanık ve müvekkiller sıklıkla ağır ceza avukatının görevleri nelerdir şeklinde araştırma yapmaktadır. Ceza avukatlarının pek çok görevleri bulunmaktadır. Ceza avukatı toplumda işlenmiş en büyük suçlara ve hukukun en hassas konuları ile ilgilenen kişilere denilmektedir. Her avukat gibi ağır ceza avukatları da avukatı olduğu müvekkillerin savunmasını yapmakla mükelleftir. Ağır ceza avukatı hukukun en önemli avukatlarından biridir. Ceza avukatının diğer avukatları gibi savunma yapması mümkün değildir.  Ağır ceza avukatlarının yaptığı savunma şekli daha farklı olabilmektedir. Kişi özgürlüğü ve kişinin tüm haklarını koruyucu bir savunma hazırlamak ağır ceza avukatının en büyük görevlerinden biridir. Ağır cezalar hukukun en hassas noktalarından biridir. 

Çünkü diğer dava türleri hukukun daha çok maddi konularını ilgilendirdiği için ağır ceza davaları hukukun genel işleyişini ve kişiyi doğrudan etkilendiğinden dolayı daha kapsamlı ve detaylıdır. Ceza avukatları avukatı olduğu müvekkilini mahkemede hakim karşısında müdafi olarak adlandırılır. Buda savunmanın diğer savunma türlerinden farklı olduğunun en büyük kanıtlarından biri olarak gösterilmektedir. Ceza davaları yönünden uzmanlaşan avukatlar bu davalara bakmaktadır. Durum böyle olunca hukukun detaylı olarak bilinmesi ve araştırılması  ceza avukatlarının yükümlülüğüdür. Ceza avukatı müvekkilinin müdahil olduğu davadan beraat ile ayrılması ve beraat durumu söz konusu olmadığı durumlarda ise minimum ceza ile ayrılmasına yardımcı olmaktadır. Bu yüzden ceza ile karşı karşıya kalabilecek kişiler mutlaka bir ceza avukatından yardım almalı hukukun bu hassas yönünü bir avukat ile birlikte yürütmelidir.  

Ceza Avukatlarının Başlıca Görevleri


- Hukukun en hassas yönü ile ilgilendiklerinden tüm  ceza davalarına bakmaktadırlar. 
- Müvekkilinin tüm kişilik özgürlük, maddi ve manevi haklarını korumak. 
- Müvekkiline kapsamlı ve detaylı bir savunma hazırlayarak mahkemeye sunmak. 
- Müvekkili için davaya konu olan delilleri araştırmak ve bunları savunmaya ekleme zorunluluğu olduğundan doğru delillere ulaşılması. 
- Ağır ceza avukatı davaya sonradan müdahil olduysa önceki duruşmaları takip etmek ve detaylıca bir çalışma hazırlamak. 
- Türk ceza kanununda belirtilen ağır ceza davalarına bakmak. Ceza avukatının görevi bunları kısıtlı olmayıp oldukça geniş bir görevi bulunmaktadır. Ceza avukatları her türlü işlenmiş ağır suçlara bakabileceği gibi alanını ilgilendiren yüzlerce kanun davalarına da bakabilmektedir.


Ceza Davalarının Özellikleri


Ceza davaları daha ciddi ve genel konularda hukukun bir parçası olduğundan daha ciddi suçların görüldüğü davalar olarak nitelendirilir. Ceza davaları daha uzun sürebilen davalar olabilir ve tek celse de bitebilen davalar olarak kimi zaman nitelendirilmeyecektir.   Bu tarz davalarda tutuklamalar sıklıkla olabilir. Bundan dolayı ağır ceza davalarında sıklıkla tutuksuz yargılanma, tahliye gibi sonuçlara da varılabilir. Bu tip davalar Türk ceza kanununda belirlenmiş "katalog suçlar" olarak nitelendirilen davalardır. 

Ceza Avukatlarının İlgilendiği Davalar

Ceza avukatlarının baktığı pek çok dava bulunmaktadır. Bu davaların başlıcaları şu şekilde belirtilmiştir;  

Yağma suçları
Adam yaralama suçları 
Kasten öldürme suçları
Rüşvetten dolayı işlenmiş suçlar 
Hile yapma ve hileli iflas suçları 
Nitelikli dolandırıcılık suçları 
Zimmet suçları 
İrtikap suçları 
Tehdit, Hakaret Ve Şantaj Suçlarından Kaynaklı Ceza Davaları
Belgelerde (özellikle resmi belgelerde) sahtecilik suçları 
Taksirli bir şekilde adam öldürme 
Ağırlaşmış yaralama suçları 
Ve 10 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilebilecek kişilerin davalarına bakmaktadırlar. Ağır ceza avukatları bu tarz davalara bakmaktadırlar ve diğer avukatlara göre hukukun en önemli işlevini yerine getirmektedirler. Bir ağır ceza avukatı bakmakta olduğu davada pek çok kez çalışma ve anayasa ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmektedir. 

Ceza Avukatının Tutulması Zorunlu Mudur ?


Ceza avukatının ilgili olduğu davada tutulması zorunlu değildir. Lakin ceza davaları hukukun en önemli konularından biri olduğundan, kişi özgürlüğü ve haklarını etkileyen durum olduğundan iyi bir hukukçu tarafından incelenmesi ve savunmasının yapılması oldukça önemlidir. Ceza avukatı davanın daha iyi bir seyirde sürdürülmesi için tutulması oldukça önem teşkil etmektedir. Cezanın tutulmadığı davalarda sanık daha üst bir ceza ile karşı karşıya kalabilmektedir. 

Bundan dolayı daha az bir ceza ile sonlandırılacak davalar ağır ceza avukatının olmadığı durumlarda daha fazla ceza ile bitebilmektedir. Ceza avukatlarının davanın hangi seyrinde tutulduğu da bir hayli önemlidir. Davanın geri dönülemeyecek durumlara girmesi ve kişi hak özgürlüğünü etkileyecek duruşmaların gerçekleşmesi ağır ceza avukatın işini daha da zorlaştırabileceğinden, bu tarz davalarda avukatın ilk duruşmada tutulması önemlidir. 

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı