Alanya Avukat Alperen Erol | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Alanya Avukat Alperen Erol

Alanya Avukat Alperen Erol

  • 229
  • 20 Ağustos 2021, Cuma

Türkiye Cumhuriyeti Aile Hukuku, Avukatlık, Bilişim Hukuk, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuk, İcra Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku Medeni Hukuk, Medikal Hukuk, Miras Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku alanında yürütülmekte olan davaların profesyonel ve yetkin bir şekilde yürütülmesi, müvekkillerin temsil edilmesi ve bilgilendirilmesi için Alanya Avukat Alperen EROL gerekli olan bütün işlemleri yerine getirmektedir. Uzmanlaştığı hukuki branş çerçevesinde EROL Hukuk Bürosu, müvekkillerine en iyi avukatlık hizmeti ile birlikte dava süreçlerinin takip edilmesi, dosyaların hazırlanması ve mahkeme temsiliyetinde destek olmasını sağlayacaktır.

 

Alanya Avukat Ve Hukuki Danışmanlık

Hukuki yardım alanında, müvekkillerin davalarında uzman ceza avukatlık hizmeti ile faaliyet gösterilmektedir. Bu faaliyet alanları Alanya avukatı tarafından hukuk ve danışmanlık hizmetleri alanında;

Alanlarında avukatlık hizmeti verilmekte, kanun, yönetmelik ve tüzük üzerinden gerekli tüm süreçlerin takibi sürdürülmektedir. Hukuki alanının gerekliliklerinin uygulanması, müvekkilin en iyi şekilde temsil edilmesi sağlanmaktadır.

 

Alanya Ceza Hukuku Ve Avukat Danışmanlığı

Ceza hukuku kapsamında yargılama sürecinde, arama, alı koyma ya da gözaltı gibi durumlar da söz konusudur. Bu durumlarda Alanya Ceza Avukatı Alperen EROL, müvekkilini gözaltı durumunda ziyaret etmekte, tutuklanma nedenine bağlı olarak alı konma durumlarını  engelleyebilmektedir. Mahkeme sürecine yansıyan durumlarda, müvekkilinin haklılığının ya da suçsuzluğunun ispatlanması, delil toplanması, dosya hazırlanması ve sunulmasının yanı sıra aynı zamanda müvekkilin mahkeme temsil edilmeside sağlanmaktadır. Ceza hukuku alanında sanık, şikayetçi ya da tanık üzerinden avukatlık ya da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Alanya Avukat Ve Hukuk Bürosu

Alanya avukat, hukuk bürosu bünyesinde tazminat, boşanma, miras, iş ve ceza ve ağır ceza hukuku alanına girmekte olan davaların sürdürülmesini, sonuçlandırılmasını ve dava sürecinde işlemlerin incelenmesini takip edebilmektedir. Bu alanda dosya işlemleri aynı zamanda delil toplanması durumlarında da uzman bir yaklaşım sergileyerek, mahkeme kararının kanunlar çerçevesinde devam edeceği gibi şekillenmesini de sağlayacak önemli bir etkiye sahiptir. Türk Ceza Kanunu Maddelerinin güncel halinin takibi, incelenmesi ve müvekkilin bilgilendirilmesi durumunda önemli bir paya sahip olan Alanya yetkin ceza avukatı Alperen EROL, özel davalarda ve devlete karşı davalarda gerekli olan bütün işlemleri alanında tecrübeli avukatlarla birlikte yerine getirecektir. Alanya Erol hukuk bürosuna başvuru yaparak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Alanya Avukat Başvuru

Antalya barosu bağlılığı bulunan Erol hukuk bürosu üzerinden başvuru işlemlerinizi yapabilmek için büromuza ait ilgili telefon numaralarımızı ( 0 532 490 80 19 ) aramanız yeterli olacaktır. Bunlarla birlikte aynı zamanda danışmanlık, sözleşme hazırlanması ve arabuluculuk hizmetleri için de alanında uzman avukat Alperen EROL ile tanışmanız; sürecin başlamasını sağlamanıza imkan verilecektir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları ışığında tecrübeli avukatlarla iş birliği yapmak için başvuru işlemlerinizi Alanya Erol hukuk bürosu üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

Alanya Avukat Arabuluculuk Hizmeti

Alanya Erol hukuk bürosu üzerinden  arabuluculuk hizmetinin yerine getirilmesi için; sözleşme hazırlanması, boşanma ve miras davalarındaki mal mülk paylaşımlarındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için arabuluculuk alanından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda danışmanlık, avukatlık ve sözleşme hazırlanması için de başvurabileceğiniz avukatlar, sizi en iyi şekilde temsil edecek ve yönlendirecektir.

 

 

Hukuk Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Danışmanlık HizmetiSözleşmeli Danışmanlık Hizmetleri
Anonim Şirketler için sürekli danışmanlık
Limited şirketler için sürekli danışmanlık
Kooperatifler için sürekli danışmanlık
Diğer her türlü hukuki konularda yazılı ve sözlü danışma hizmetleri
Ticaret Hukuku Avukatlık Hizmeti

Örgütlü suçlar avukatı
Kasten adam öldürme avukatı
Adam öldürmeye teşebbüs avukatı
Uyuşturucu madde ticareti avukatı
Kaçakçılık avukatı
Cinsel istismar avukatı
Taksirli ölüme sebebiyet verme avukatı
Yağma Gasp suçları avukatı
Nitelikli dolandırıcılık suçu avukatı
Hırsızlık suçu avukatı
Kasten silahla yaralama avukatı
Örgütlü suçlar avukatı
Cinsel taciz avukatı
Uyuşturucu ticareti suçları avukatı
Boşanma davaları avukatı

 Şirketler Hukuku

Ticari İşletme Hukuku
Kıymetli Evrak (Çek – Senet) Hukuku
Ticari Alacaklar (Fatura Takibi)
Ortaklar Arası Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar
Ortaklıktan Çıkma Davası
Ortaklıktan Çıkarılma Davası

 

Medeni Hukuk Avukatlık Hizmeti

Çekişmeli Boşanma Davaları
Zina, Cana Kast, Pek Fena Muamele Nedenlerine Dayalı Boşanma Davası
Anlaşmalı Boşanma Davaları
Katılma, Katkı Payı, Değer Artış Payı Davası
Mal Paylaşımı Davası
Vesayet – Vasi Tayini Davaları
İsim değiştirme – soyadı değişikliği davası

 

Sigorta Hukuku Avukatlık Hizmeti

Kasko ve Trafik Sigorta Poliçelerinden kaynaklanan davalar
Hayat sigortaları ve Risk Sigortalarından doğan davalar
Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına ilişkin davalar
İş kazası nedeniyle sigorta rücu davaları
Kusur oranı davası
Mutabakatlı hasar bedelinin tahsili

 

 Tazminat Hukuku Avukatlık Hizmeti

Maddi Manevi Tazminat Davaları
Darp, yaralama, cismani zarar, ölüm nedenlerine dayalı maddi ve manevi tazminat davaları
Trafik kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davaları
İş kazası kaynaklı maddi manevi tazminat davaları

 

Miras Hukuku Avukatlık Hizmeti

Veraset ilamı çıkarılması
Mirasçılık Belgesi alınması
Mirasta paylaşımı ve mirasçılık hukukundan doğan davalar
Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları
Vasiyetname düzenlenmesi
Ölünceye kadar bakma vaadi karşılığı muayyen mal vasiyeti

 

İdare Hukuku Avukatlık Hizmeti

İdari Davalar
İdari Para Cezalarına ilişkin davalar
Tazminat talepli Tam Yargı Davaları
Devlete karşı açılan tazminat davaları
İdari İşlemin İptali Davaları

 

 

Vergi Hukuku Avukatlık Hizmeti


Vergi hatalarının (hatalı vergi tarhiyatının) düzeltilmesi davaları
Vergi dairesinin gönderdiği ödeme emri aleyhinde açılacak davalar
Vergi hukuku ile ilgili davalar

 

İnsan Hakları Avukatlık Hizmeti

Anayasa Mahkemesi Başvuruları
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Davası
AİHM Davaları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Davası

 

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Alanya Avukat