Tck 227 Fuhuş Suçu Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK 227 Fuhuş Suçu ve Cezası

TCK 227 Fuhuş Suçu ve Cezası

  • 356
  • 27 Mayıs 2021, Perşembe

TCK Madde 227 ve Gerekçesi (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.        (2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.


       (3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/18 md.) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
       (4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
       (5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
       (6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
       (7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
       (8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir. (1)

Tck Madde 227

Fuhuş Suçu ve Cezası Nedir ?

 

Fuhuş suçu, para karşılığı cinsel ilişkide bulunma suçudur. Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 227. Maddesinde düzenlenmiştir.
Kişinin fuhuş yapması suç kapsamında değildir buna karşılık fuhşa teşvik ve aracılık kanunen yasaklanmış eylemlerdir. Türk Ceza Kanunu düzenlemesinde fuhuş  için farklı eylemlere göre farklı cezalar öngörülmüştür. TCK’daki fuhuş düzenlemesi doğrultusunda mağdurun yaşı ve failin eyleminin niteliğine göre suçlar ve cezalar değişmektedir. Nitekim bu suç türünde suçun sujesi olan kişiler mağdur olarak kabul edilmektedir. Aracılık, yer temini ve teşvik gibi eylemlerde bulunanların cezalandırılması amaçlanmaktadır.
 
 

Fuhuşa Aracılık Suçunun Cezası
 

Tehdit ya da cebir kullanarak kişinin çaresizliğinden yararlanarak fuhuşa teşvik eden kişi, fuhuş yapan kişiye göre iki katı daha ağır ceza ile cezalandırılmaktadır. Fuhuş cezasının artmasını sağlamakta olan etkenlerden birisi de fuhuşun örgüt tarafından işlenmiş olmasıdır. Fuhuş cezası farklı eylemler içerdiğinden, her eylemin alacağı ceza farklıdır. Tck Madde 227 - Fuhuş suçu teşkili olarak görülen fuhuşa aracılık da aynı oranda ceza almaktadır.

18 yaşından küçük bireyin fuhuş yapmasına olanak tanınması, çocuk fuhuşu olarak görülmektedir. Bu çerçeveed yetişkin fuhuşuna oran ile çocuk fuhuşunda daha yüksek cezalar verilmektedir. Fuhuş suçu kapsamında fuhuş reklamı yapmak da yasaktır. Fuhşu kolaylaştırmak amacıyla fuhuş reklamı yapanlar, yüksek para cezası ile cezalandırılmaktadır

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat