Gümrük Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Gümrük Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Gümrük Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

  • 254
  • 7 Şubat 2021, Pazar

Gümrük kaçakçılığı, Türk Ceza Kanunu’muzun 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre gümrük kaçakçılığı;

İthalat kaçakçılığı
İhracat kaçakçılığı olarak ikiye ayrılır.
İthalat kaçakçılığı suçunun cezası; malların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmasında 1-5 yıl arasında hapis cezası ve 10bin güne kadar adli para cezasıdır. Kaçak mal, gümrük kapıları dışından ülkeye sokuluyorsa, verilecek ceza, verilen cezanın 3’te 1’nden yarısına kadar artırılmaktadır.

Gümrük kaçakçılığı konusunda önemli bir husus da suçlunun cezalandırılması için, ithal edilen malın yasak olmayan eşyalardan olması gereklidir. İhracat kaçakçılığı iki şekilde meydana gelmektedir.

  1. TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
  2. Kaçakçılık Suçu

İhracı yasak olan malın ihraç edilmesi: İhracı yasak olan malın, ülke sınırları dışına çıkarılmasıdır. Suç ağır cezayı gerektiren bir suç ise daha ağır cezalar verilir.
Hayali ihracat: Suçlunun ihracat yapmasa da yapmış gibi göstererek maddi yönden yarar sağlamasıdır.
İhracat kaçakçılığı suçunun cezası ise işlenişine göre değişmektedir. İhracı yasak malın ülke dışına çıkarılmasında, ağır cezayı gerektirecek herhangi bir durum yoksa, 1-3 yıl arasında hapis ve 5bin güne kadar adli para cezası verilir. Hayali ihracat durumunda; suçu işleyen kişi malın cinsi, miktarı, niteliği, fiyatı gibi kriterleri farklı göstererek, maddi yönden yarar sağlıyorsa, 1-5 yıl hapis cezası ve 10bin güne kadar adli para cezası verilir.

Alperen Erol Avukatlık Bürosu olarak, gümrük kaçakçılığı ile ilgili davalarınızda bir uyarımız da kaçakçılık suçunun örgütlü şekilde işlenmesi durumunda, verilecek cezanın, iki katına çıkması olacaktır.

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı