Yağma (Gasp) Suçu Nedi̇r Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Yağma (Gasp) Suçu Nedir ve Cezası

Yağma (Gasp) Suçu Nedir ve Cezası

 • 248
 • 5 Şubat 2021, Cuma

Yağma suçu iki şekilde işlenebilir. Bunlardan birincisi taşınır mal yağması, yani taşınır malın gasp edilmesidir. İkinci olarak senedin yağması, yani malvarlıksal değeri olan bir senedin gasp edilmesi şeklinde bu suç işlenebilir. Kişi cebir yahut tehdit yolunu kullanarak;

 • Bir kişinin elindeki malı almak için veya malın alınmasına karşı koymaması için, mağdurun kendisine yahut bir yakınına yönelik ölüm tehdidi, cinsel dokunulmazlığına veya vücut bütünlüğüne saldırı korkutmasında bulunulması yahut malvarlığına yönelik önemli bir saldırı gerçekleştireceği korkutmasında bulunma durumu taşınır mal yağmasıdır.

 • Mağdura veya bir başka kişiye borç yükleyebilecek bir senedi yahut halihazırda var olan bir senedin geçersizliğini bildiren bir belgeyi vermeye veya alınmasına karşı çıkmamaya zorlama durumu senedin yağmasıdır. Daha sonradan senet haline getirilebilecek bir kağıdın imzalanması için mağduru zorlamak yahut var olan bir senedi yok etmeye veya yok edilmesine karşı çıkmamaya zorlamak da senedin yağması kapsamında değerlendirilir.

Örneğin yolda yürüyen bir kişiye bıçak çıkarıp ‘çabuk cüzdanını ver yoksa karışmam’ diyerek cüzdanını alıp uzaklaşmak yağma suçunu oluşturur. Yahut beyaz eşya dükkanından alınan buzdolabının senedini zorla yırttırmak da senedin yağması suçunu oluşturur.

Yağma Suçunun Unsurları

Yağma suçu düzenlemesi ile kişinin hem irade özgürlüğü hem de malvarlığı ve vücut bütünlüğü hakkı korunur. Bunun yanında kişinin cinsel dokunulmazlığı da korunmuştur.

Yağma suçunun faili ve mağduru herkes olabilir. Fail ve mağdur bakımından özellikli bir durum yoktur. Bu suçun konusunu taşınır mallar yahut borç altına sokmaya elverişli senetler oluşturur.

Yağma suçu kasıtlı hareketlerle işlenebilir. Taksirle yahut ihmali hareketlerle yağma suçunun işlenmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Kişinin kastı yarar sağlama amacını da içeriyor olmalıdır. Kazanç elde etme dışında bir amaç taşınıyorsa yağmadan ötürü ceza verilemez. Bu suçun en önemli unsuru cebir yahut tehdit kullanarak bir kazanç elde etmedir. Hileli hareketlerle kişiyi bu tarz bir şeye ikna etmek yağma suçunu değil dolandırıcılık suçunu oluşturur.

 1. Türk Ceza Kanunu
 2. TCK'da Düzenlenen Kanun Maddeleri
  1. TCK Madde 1 içeriği ve gerekçesi nedir.
  2. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Ve Cezası
 3. Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Yağma Suçunun Cezası

TCK 148 Cezası

Senedin yağması halinde de taşınır malın yağması halinde de aynı ceza öngörülmüştür. Yağma suçu ağır ceza mahkemesinde görülen çok ciddi bir suçtur. Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı hapis cezası öngörülmüştür. Buna göre yağma suçunun basit halini, yani TCK 148 düzenlemesinde yer alan taşınır mal ve senedin yağması fillerini, işleyen kişinin alacağı hapis cezasının alt sınırı 6 yıldır. Burada hapis cezasının üst sınırı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

TCK 149 Cezası

Nitelikli yağma Türk Ceza Kanunu 149 hükmü çerçevesinde değerlendirilir. Burada gösterilen hallerin varlığı durumunda alt sınırı 10 yıl olan bir hapis cezası söz konusudur. En fazla verilecek ceza ise 15 yıl hapis cezasıdır.

TCK 150 deki Ceza İndirim Nedenleri

TCK 150 hükmünde yer alan cezayı azaltacak hallerin varlığı durumunda ceza yarı yarıya inebileceği gibi üçte birine kadar da inebilir. Yani bu durumda yağma suçunun cezası 2 yıl hapis cezasına kadar inebilir.

Yağmadan yargılanan kişi Ceza Muhakemesi Kanunu içerisinde yer alan bazı durumların gerçekleşmesi halinde daha az ceza alabileceği gibi bazı durumlarda hiç ceza bile almayabilir. Yahut şartları gerçekleşirse verilecek cezanın adli para cezasına çevrilmesini talep edebilir.

Gene şartları gerçekleşmişse yağmadan ceza alan kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir ve  kişi hiç hapse girmeyebilir. Bütün bunlar hukuki sürecin doğru yönetilmesine bağlıdır.

Görüldüğü gibi yağma suçunda, yani bilinen adıyla gasp suçunda, çok ciddi yaptırımlar olduğu gibi cezasızlık durumları da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle hem mağdur açısından hem de sanık açısından sürecin hukuki zeminde hızlı ve etkin şekilde sürdürülmesi büyük önem taşır. Bu noktada deneyimli bir ceza avukatının hukuki yardımını talep etmek de aynı önemdedir.

Nitelikli Yağma Suçu

TCK-149

TCK 148 suçun basit halini belirtirken TCK 149 ise suçun nitelikli halini belirtir. Nitelikli yağma, bu suçun bazı işleniş şekillerinde cezanın artırılacağını ifade eder. TCK 149 bu düzenlemeyi içerir. Bu hallerde nitelikli yağmadan kişi yargılanır. TCK 149 düzenlemesine göre yağma (gasp) suçu;

 • Herhangi bir silahla işlenirse (tabanca, bıçak, molotof, el bombası, sopa, makas, falçeta vb.)

 • Kişinin tanınmamak amacıyla kendisini gizlemesi (maske takması vb.)
 • Çok failli olması (yani birden fazla kişinin ortak hareket ederek bu suçu işlemesi)
 • Kişinin yolda giderken önüne çıkmak suretiyle (arabanın durdurulması veya yürüyen kişinin yolunun kesilmesi vb.)
 • Bedenen yahut ruhen faile karşı çıkamayacak durumda olan kişiye karşı (küçük çocuğa, yaşlıya, engelliye, psikolojik olarak kendini savunamayacak kişiye karşı vb.)
 • Suç işlemek maksadıyla kurulan örgütlerin adına ve bu korkutmadan yararlanarak
 • Suç işlemek maksadıyla faaliyet gösteren örgütlere kazanç sağlamak maksadıyla
 • Gece olunca (güneş batmazdan 1 saat önce ve güneş doğduktan 1 saat sonraya kadar olan süre zarfı içinde)

bu hallerde işlenirse cezası normal şekline göre daha fazla verilir. Yani nitelikli yağma TCK 149 halleri cezayı artırıcı özellik taşır. TCK 149 düzenlemesine göre nitelikli yağma durumunda alt sınırı 10 yıl olacak şekilde ve 15 yılı geçmeyecek şekilde hapis cezası verilir. Bu oldukça ciddi bir cezadır.

Yağma suçu işlenirken, yani gasp sırasında, fail ayrıca kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birine sebep olursa ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlere de maruz kalacaktır. Yani cüzdanını almak için kişi bacağından bıçaklanır ve bu bıçaklama sonucunda bir daha asla yürüyemez ise ayrıca bu suçtan ötürü ceza alır.

Yağma Suçu Ceza Avukatı

Gasp suçu görüldüğü üzere ciddi parasal sonuçları olan ve daha önemlisi uzun süreli hapis cezası ile sonuçlanabilen bir suç tipidir. Bu nedenle hem mağdur açısından hem de kendisine suç isnad edilen kişi açısından sürecin hızlı ve etkili şekilde ilerlemesi önem arz eder. Bunu sağlayacak en önemli etken de deneyim sahibi bir ağır ceza avukatından hukuk yardımı talep etmektir

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı