Ağır Ceza Mahkemeleri̇ Hangi̇ Davalara Bakar? | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

 • 387
 • 5 Şubat 2021, Cuma

Ağır ceza mahkemesi, kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun madde 12’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.”

Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir. Sanık 18 yaşından küçük ise bu sefer yargılama çocuk ağır ceza mahkemesi tarafından yapılır.

Özel kanunlar açıkça bir biçimde başka bir suça bakma görevi vermediği sürece, ağır ceza mahkemeleri aşağıdaki suçlara bakmakla görevlidir:

  • Yağma (Gasp) suçu (TCK madde 148, 149),
  • Kasten adam öldürme suçu (TCKmadde 81, 82),
  • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK madde 87/4),
  • Taksirle ölüme neden olma (TCK madde 85/2),
  • İrtikap suçu (TCK madde 250/1 ve 2),
  • Zimmet suçu (TCK madde 247),
  • Rüşvet suçu (TCK madde 252),
  • Resmî belgede sahtecilik suçu (TCK madde 204/2),
  • Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK madde 158),
  • Hileli iflas suçu (TCK madde 161).
  • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi de ağır ceza mahkemesine aittir 

 

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı