İş Kazası Nedeni̇yle Taksi̇rle Ölüme Sebebi̇yet Verme | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
İş Kazası Nedeniyle Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme

İş Kazası Nedeniyle Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme

  • 705
  • 16 Şubat 2021, Salı

İş kazalarında sorumluluğun kimde olduğu 4857 Sayılı İş Kanunu içerisinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre iş yerinde gerçekleşen her türlü kaza iş kazası kapsamındadır. Diğer yandan iş yerinde olmasa bile işin gerekliliğini yerine getirme sırasında gerçekleşen kazalar da iş kazası olarak değerlendirilir.

İş kazası sonucunda ölüm gerçekleşmiş ise, açılacak soruşturma sonucunda iş kazasının taksirle ölüme neden olma şartlarının bulunup bulunmadığı belirlenir. Eğer ölümlü iş kazasında iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarının ihlal edilmesi durumu söz konusu ise işveren kusurlu olacaktır. Örneğin şantiyede işlerinde işçinin baret gözlük gibi iş güvenliği tedbirlerini yerine getirmemesi durumlar iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarını riayet edilmemesi anlamına gelecektir.

İş kazası nedeniyle taksirle ölüme neden olma suçunda, iş kazasında kimlerin ne ölçüde sorumluluğunun olduğu bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkarılmaktadır. Burada sorumlular hakkında taksirle ölüme neden olma suçu kapsamında dava açılır. İş kazası nedeniyle taksirle öldürme suçundan yargılanacak kişilerin belirlenmesinde, her işyeri için sorumlu kişiler farklılık gösterebilmektedir. Örneğin büyük şirketler için sorumlu kişiler şirket ortakları yerine sorumlu müdürler veya iş güvenliği uzmanları olabilmektedir. Diğer yandan sorumlu müdür ve iş güvenliği uzmanlarının gerekli uyarılara rağmen iş güvenliğini arttırıcı uygulamaların yerine getirilmediği durumlarda şirket ortakları ya da yöneticiler de taksirle öldürme suçundan yargılanabilmektedir.

 

Taksirle Adam Öldürmenin Cezası

Bilinçli Taksirle Adam Öldürme Suçunun Cezası

Taksirle Adam Öldürme Suçunda Para Cezası Verilebilir Mi?

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Adam Öldürme

Doktor Hatası Nedeniyle Taksirle Öldürme Suçu

 

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya En İyi Ağır Ceza Avukatı Tavsiye