Fi̇ni̇ke Ağır Ceza Avukatı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Finike Ağır Ceza Avukatı

Finike Ağır Ceza Avukatı

  • 208
  • 9 Şubat 2021, Salı

Ceza Avukatlığı özellikle ihtiyaç duyulan Antalya, İç Anadolu Bölgesi ve tüm Türkiye'de Ceza hukuku alanında Mağdur, Şüpheli, Sanık olarak yargılamaya dahil bulunana kişilerin haklarının korunması, bu kişilerin haklarının savunulması noktasında avukatlık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi ve beceri, yetkinlik ve tecrübeyle profesyonel destek sunmak ceza hukukun temel prensiplerindendir. Başta Antalya olmak üzere,Türkiye'nin bir çok ilinde ceza avukatlığı ve ağır ceza avukatlığı noktasında  suç işlenme oranlarının artması ceza hukuku ile ilgili uzman avukat ihtiyacını arttırmaktadır.

Ceza hukuku  Suç kapsamına giren eylemler ve ve bunlara uygulanacak ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması içeren kapsamlı bir hukuk dalıdır, ve ayrıca kişi özgürlükleriyle doğrudan ilgili bir alan olmasından ötürü  anayasal olarak korunması gereken adaletin sağlanması en hassas olunması gereken hukuk dallarından biridir. kişilerin doğrudan vücut bütünlüğü ve özgürlükleriyle doğrudan ilişkili bir hukuk dalı  olduğundan Bu konuda yapılacak hukuki yardımın da profesyonelliği ve tecrübesi o nispetle yüksek olması gerekmektir. Burada avukatlara düşen görev müvekkillerine en üst düzeyde hukuki destek olma  ve soruşturma ve davalarda temsil edilmek suretiyle haklarından haberdar olmalarını sağlamak,kanuni hak ve menfaatleri noktasında bilgilendirmek menfaatleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamaktır.

Finike Tecrübeli Ceza Avukatı

FİNİKE özellikle suç oranlarının son yıllarda arttığı bir ilçe olması nüfus oranının da artması dolasıyla çok fazla istismar, turizm bölgesi içerisinde nedeniyle çok fazla uyuşturucu eroin kokain uyuşturucu ticareti vakıaları ile karşılaşılmaktadır. Bazı durumlar haksız yargılama yapılarak fazla ceza verilmekte,bazı durumlarda haksız yere suç olan insanların tutuklanmak veya ceza verilmek suretiyle mağduriyetler yaşanmakta ve Finike'de ciddi oranda ceza avukatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu gibi  durumlarda ağır ceza avukatı olarak hukuki destek noktasında profesyonel avukatlık hizmeti almak mağdur,müşteki, sanık ve şüpheli noktası hak kaybı yaşanmaması açısından elzemdir. Bunun sağlanması adına Finike'de ceza avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu olarak gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.Bu kapsamda Bu bağlamda soruşturma aşamasında ifade alma gözaltına alma, yakalama, tutuklama, el koyma  koruma tedbirlerinde; kovuşturma aşamasında dava takibi delillerin ortaya çıkarılması, yargılamanın daha adil olması, savunmaya ilişkin eksikliklerin giderilmesi, istinaf ve temyiz aşamalarında daha adil kararların alınması sağlamak ceza hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasındadır.

Ceza Hukuku ve Ceza Avukatlığı alanında bilgi ve tecrübe sahibi olan Avukat Alperen EROL halk arasında Antalya ceza avukatı ya da Antalya ağır ceza avukatı olarak bilinmektedir. Bu kapsamda Antalya Ceza Avukatı hizmeti bakımından ön plana çıkan Alperen EROL avukatlık ofisimiz alanında uzman ekibiyle profesyonel bir şekilde Antalya'da Ceza Avukatlığı hizmeti vermektedir.

 

Antalya Ceza Avukatı

  1. TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
  2. ANTALYA  AĞIR CEZA AVUKATI

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

Şikayete tabi suç ilgili suçtan zarar gören ya da mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma sürecinini  başlattığı ve şikayetçinin şikayeti karar verilinceye kadar vazgeçme ve soruşturma ve kovuşturma sürecinin bitirebileceği TCK da tanımlanmış suçlardır.

 

Takibi şikayete bağlı olan suçlar..


Basit kasten adam yaralama (m. 86/2).
TCK md. 86/2 kapsamında kalan kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m. 88).
Taksirle yaralama suçu (m. 89/1-2-3-4). 
Cinsel saldırı suçu (m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümle).
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (m.104/1).
Cinsel taciz suçu (m. 105/1).
Tehdit suçu (m. 106/1 ikinci cümle).
Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116/1-2-4).
İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu (m.117/1).
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m. 123/1).
Hakaret Suçu (m. 125/1, 2, 3).
Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1,2). 
Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m. 133/1, 2, 3).
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m. 134/1, 2).
Hırsızlık Suçu (m. 141) 
167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işenen nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) 
Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de şikayete tabidir (m. 144/1).
Kullanma hırsızlığı suçu (m. 146/1).
Mala zarar verme suçu (m. 151/1, 2). 
167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri (m. 152/1,2) 
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır (m. 153/1).
Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (m.154/1,2,3)TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
Güveni kötüye kullanma suçu (m. 155/1).
Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
Dolandırıcılık suçu (m. 157/1) 
167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Nitelikli dolandırıcılık suçu (m. 158/1,2) 
Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (m. 159/1).
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).
167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Hileli iflas suçu (m. 161/1) 
167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse Taksirli iflas suçu (m. 162/1) TCK md. 
TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2)  
167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1) 
167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m.165/1) 
167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Bilgi vermeme suçu (m. 166/1) 
Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239/1-2-3).
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (madde 234/3).

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı