Uyuşturucu Madde Ti̇careti̇ Yapma Yargıtay Kararı | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Yargıtay Kararı

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Yargıtay Kararı

  • 178
  • 20 Haziran 2022, Pazartesi

10. Ceza Dairesi 2020/14342 E. , 2021/14459 K.

"İçtihat Metni"

Mahkeme : ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hükümler :
1- Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/11/2018 tarihli, 2018/243 esas ve 2018/564 karar sayılı mahkûmiyet hükmü
2- Düzeltilerek esastan ret Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edenlerin sıfatları, başvurularının süreleri, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınıp, sanık ve müdafiinin dilekçelerinde belirttikleri temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede, Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün düzeltilerek istinaf talebinin esastan reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin kararı hukuka uygun bulunduğundan, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin ESASTAN REDDİNE, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak sanık hakkındaki tahliye talebinin reddine, 28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmesine, 28/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.