TCK ve CMK Maddeleri

Cezalar ve Yaptırımlar

TCK Madde 102 – Cinsel Saldırı Suçu

Tck Madde 102 – Cinsel saldırı (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki Read more…

TCK Madde 89 – Taksirle yaralama

TCK Madde 89 -Taksirle Yaralama Suçu Nedir? Taksirle yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. gibi sayısız nedenlerle bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi halinde meydana gelir. Taksirle yaralama suçu TCK 89. maddede Read more…

TCK Madde 86 – Kasten Yaralama

TCK Madde 86 – Kasten Yaralama Suçu Günlük hayatta sıkça karşılaşılan suçlardan biri olan kasten insan yaralama suçu karşısında TCK Madde 86 kasten insan yaralama suçu ‘nun tanımı yapmakta ve suçun işlenmesi halinde yaralamanın boyutuna göre farklı Read more…

TCK Madde 85 – Taksirle öldürme

TCK Madde 85 – Taksirle öldürme TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU: Tesadüfi bir suç tipi olaran herkesin başına gelebilecek bir suç tipi olarak tanımlanmaktadır. Taksir bir kişinin bilerek ve isteyerek yapmış olduğu bir eylemde dikkat ve özen Read more…

TCK Madde 84- İntihara Yönlendirme

TCK Madde 84 – İntihara Yönlendirme Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda 83. Madde Nasıl Tanımlanmıştır Hayata karşı işlenen suçlardan birisi de Türk Ceza Kanunun 84. maddesinde belirtilen intihara yönlendirme suçudur. Kanun intihara yönlendirme suçunu şu Read more…

TCK Madde 82 Nitelikli Kasten Öldürme

TCK Madde 82- Nitelikli Kasten öldürme Nitelikli haller Madde 82 Kasten öldürme suçunu;– (1) a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal Read more…

TCK Madde 81 Kasten Öldürme

Tck madde 81 KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU Kasten öldürme suçu, en temel hak olan yaşama hakkının sonlandırılmasına sebebiyet veren, insanlık tarihi kadar eski ve insanlık yok olana kadar da var olmaya devam edecek olan bir Read more…

TCK Madde 80 İnsan Ticareti

TCK Madde 80 İnsan Ticareti İnsan ticareti            Tck Madde 80- (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla Read more…

Tck Madde 77 İnsanlığa Karşı Suçlar

TCK 77. Madde ve Gerekçesi İnsanlığa karşı suçlar (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: a) Kasten öldürme suçu. Read more…

TCK madde 2 ve Gerekçesi Nedir

TCK madde 2 ve Gerekçesi Nedir Suçta ve cezada kanunilik ilkesi             Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka Read more…

TCK Madde 1 ve Gerekçesi Nedir

TCK Madde 1 ve Gerekçesi Nedir Ceza Kanununun amacı             TCK Madde 1- (*) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum Read more…

TCK Suçlar Ve Kanun Maddeleri

TCK Suçlar Ve Kanun Maddeleri 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş olup, 12.10.2004 tarihinde 25611 sayılı Resmi Gazetede yayına girmiştir. Söz konusu kanun toplamda 345 madde içermektedir. TCK’da düzenlenen suçlar ve kanun Read more…

Avukatlık ve Danışmanlık İçin

Adress

Atatürk Bulvarı No:84.
Konyaaltı / Antalya

Telefon ile Arayın

0 532 490 80 19

Bize Yazın