loading

Ceza Maddeleri Ve Yaptırımlar

Türk Ceza Kanunu Suçlar ve Cezai Karşılıkları Şu Şekildedir.

1. TCK Madde 76 Soykırım Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 76. Madde Gereği Soykırım Suçunun Cezası Ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

2. TCK Madde 77 İnsanlığa Karşı Suçların Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 76. Madde Gereği Soykırım Suçunun Cezası 1/(a) ağırlaştırılmış müebbet hapis; diğer bentler 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır.

3. TCK Madde 78 Örgüt Kurma Ve Yönetme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 78. Madde Gereği Örgüt kuran ve yöneten kişi, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4. TCK Madde 79 Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 79. Madde Gereği 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıdır.

5. TCK Madde 80 İnsan Ticaretinin Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 80. Madde Gereği İnsan Ticaretinin Cezası 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıdır.

6. TCK Madde 81 Kasten Öldürme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 81. Madde Gereği Kasten Öldürmenin Cezası 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıdır.

7. TCK Madde 82 Kasten Öldürme Nitelikli Haller Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 82. Madde Gereği Kasten Öldürme Nitelikli Hallerin Cezası Ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

8. TCK Madde 83 Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Durumunda Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 93. Madde Gereği Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Durumunda Cezası Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ie 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

9. TCK Madde 84 İntihara Yönlendirme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 84. Madde Gereği İntihara Yönlendirme Suçunun Cezası
84/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
84/2 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
84/3 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası
84/4 Kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur.

10. TCK Madde 85 Taksirle Öldürme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 85. Madde Gereği Taksirle Öldürme Suçunun Cezası 85/1 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası, 85/2 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

11. TCK Madde 85 Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 85. Madde Gereği Kasten Yaralama Suçunun Cezası 
86 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
86/2 4 aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

12. TCK Madde 87 Neticesi Sebebi ile Ağırlaşmış Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 87. Madde Gereği Neticesi Sebebi ile Ağırlaşmış Yaralama Suçunun Cezası

87/1 86.md.’deki ceza 1 kat artırılır. Ceza birinci fıkraya giren hallerde 3 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 5 yıldan az olamaz.
87/2 86.md.’deki ceza 2 kat artırılır. Ceza birinci fıkraya giren hallerde 5 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 8 yıldan az olamaz.
87/3 Yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza. Kırık veya çıkığın hayati fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
87/4 86/1 hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, 86/3 hallerde ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis

13. TCK Madde 89 Taksirle Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 98. Madde Gereği Taksirle Suçunun Cezası 
89 Üç aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
89/4 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

14. TCK Madde 90 İnsan Üzerinde Deney Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 90. Madde Gereği İnsan Üzerinde Deney Suçunun Cezası 
90/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
90/4 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

15. TCK Madde 91 Organ veya Doku Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 91. Madde Gereği Organ veya Doku Ticareti Suçunun Cezası
91/1 5 yıldan 9 yıla kadar – suçun konusunun doku olması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
91/2 1 yıla kadar hapis cezası
91/3 5 yıldan 9 yıla kadar – suçun konusunun doku olması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
91/4 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
91/5 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
91/6 1 yıla kadar hapis cezası
91/8 Kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler

16. TCK Madde 94 İşkence Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 4. Madde Gereği İşkence Suçunun Cezası
94/1 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası
94/2a-b 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
94/3 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

17. TCK Madde 95 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 95. Madde Gereği Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçunun Cezası
95/1 94. md.’ye göre ceza, yarı oranda artırılır.
95/2 94. md.’ye göre ceza, bir kat artırılır.
95/3 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası,
95/4 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

18. TCK Madde 96 Eziyet Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 96. Madde Gereği Eziyet Suçunun Cezası 
96 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası,
96/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır.

19. TCK Madde 97 Terk Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 97. Madde Gereği Terk Suçunun Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

20. TCK Madde 98 Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 98. Madde Gereği Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçunun Cezası
98/1 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
98/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

21. TCK Madde 99 Çocuk Düşürtme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 99. Madde Çocuk Düşürtme Suçunun Cezası 
99/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası,
99/2 2 yıldan 4 yıla kadar hapis (Çocuğun düşürtülmesine rıza gösteren kadın 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası),
99/3 6 yıldan 12 yıla kadar hapis – ölüm halinde, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası 99/4 3 yıldan 6 yıla kadar hapis- ölüm halinde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası,
99/5 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cazası ile cezalandırılır.

22. TCK Madde 100 Çocuk Düşürme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 100. Madde Çocuk Düşürme Suçunun Cezası 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

23. TCK Madde 101 Kısırlaştırma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 101. Madde Gereği Kısırlaştırma Suçunun Cezası
101/1 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası,
101/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

24. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 102. Madde Gereği Cinsel Saldırı Suçunun Cezası
102/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis – sarkıntılık düzeyinde kalması 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası,
102/2 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası,
102/4 Kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler,
102/5 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

25. TCK Madde 103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 103. Madde Gereği Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası
103/1-1.cümle 8 yıldan 15 yıla kadar hapis 103/1-2.cümle Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası,
103/1-3.cümle 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz.
103/2 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis – 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.
103/6 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

26. TCK Madde 104 Reşit olmayanla cinsel ilişki Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 104. Madde Gereği Reşit Olmayanla Cinsel ilişki Suçunun Cezası
104/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası,
104/2 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

27. TCK Madde 105 Cinsel taciz Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 105. Madde Gereği Cinsel Taciz Suçunun Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası fiilin çocuğa karşı izlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezaladırılır.

Sık Sorulan Sorularımızda sorduğunuz soruların cevabını bulamazsanız, her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@alperenerol.av.tr
İkinci El Beyaz Eşya Alanlar izmir psikolog Ankara Ambar Kargo Bodrum Bosch Servisi