Yağma Suçunun Si̇lahla İşlenmesi̇ | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi

Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi

  • 183
  • 19 Şubat 2021, Cuma

Yağma suçun silahla işlenmesi (TCK m.149/1-a)

Yağma suçunun silahla işlenmesi, nitelikli hal kabul edilmiştir. Silahın bu suçta nitelikli hal olarak kabulünün sebebi, mağdur üzerinde korkutucu etki yaparak, onun mukavemetini kırıp, suçun işlenmesini kolaylaştırmasındandır. Silah kullanımı, mağdurun direnme olanağını büyük ölçüde kısıtladığından ve hatta bazen mağdurun direncini ortadan kaldırdığından böyle bir nitelikli unsur düzenlenmiştir[55].

Silah kavramı, TCK.’nın 6 ncı maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; “Silâh deyiminden;

1. Ateşli silâhlar,

2. Patlayıcı maddeler,

3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,

4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,

5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, anlaşılır”.Görüldüğü gibi, TCK., silah kavramı yönünden son derece geniş bir tanımlama yapmıştır[56].

Silâhın bilfiil somut olayda kullanılmasına gerek bulunmayıp,en azından mağdur tarafından algılanabilecek tarzda sergilenmiş olması yeterlidir. Örneğin, silâhın görünecek biçimde kılıf içinde sergilenmesi nitelikli unsurun uygulanmasını gerektirebilir. Bu halde, malın alınmasına yönelik kullanılan tehdidin etkinliği, silahın gösterilmesi, sergilenmesi suretiyle artırılmış olmaktadır. Keza gerçeğine çok benzeyen kuru sıkı veya oyuncak tabanca da somut olayda kişinin mukavemetini ortadan kaldıracak şekilde teşhir edilmişse bu nitelikli unsur uygulanmalıdır. Failin, malın teslimini sağlamaya yönelik olarak, silahı mağdurun başına, vücuduna dayayarak cebir tehdidinde bulunması halinde de bu nitelikli hal uygulanır.

Bunun dışında, fail, malın kendisine teslimine ya da alınmasına karşı koymamaya yönelik mağduru yaralarsa, cebir silah vasıtasıyla yerine getirildiğinden, nitelikli hal uygulama alanı bulur.

Bu suçta, silahın tehdit aracı olmaya elverişli olup olmadığı her bir olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin, boş bir tüfek, mağdur durumu bilmediği sürece tehdit unsurunu gerçekleştirebilecek nitelikte iken, mağdur tüfeğin boş olduğunu biliyorsa bu durumda nitelikli unsur gerçekleşmez. Ancak dikkat edilmelidir ki, boş bir tabanca tehdit değil de cebir aracı olarak kullanılmışsa (örneğin mağdurun kafasına sopa gibi namlusuyla vurulmuşsa) mağdurun onun boş olduğunu bilip bilmemesi önem arz etmez. Burada silah, cebrin icrası sırasında kullanıldığından, yağma suçunun nitelikli halinden cezalandırılır.