Yağma Suçunun Gece Vakti̇ İşlenmesi̇ | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol
Yağma Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

Yağma Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

  • 214
  • 19 Şubat 2021, Cuma

Yağma Suçun gece vakti işlenmesi (TCK m.149/1-h)

Yağmanın gece vakti işlenmesi, nitelik unsur olarak düzenlenmiştir. Gece vakti, insanların istirahat ve uyku zamanı olması sebebiyle, kişilerin kendini savunması, diğer kişilerin yardımını elde etmesi, failin yakalanabilmesi daha zor olduğu gibi, suçun işlenmesi, failin kaçabilmesi de bir o kadar kolaydır. Gündüzün aydınlığından mahrumiyet, mal üzerindeki fiili hâkimiyeti korumayı da zorlaştırır.

Gece vakti, 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendinde tanımlanmıştır. Burada;“gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi anlaşılır”denilmektedir. Yağma suçunun bu vakitler arasında işlenmesi halinde, cezada nitelikli hal tatbik edilir[75].

Suçun tamamlanma anına kadar geçen sürenin, bir bölümünün dahi gece vaktine denk gelmesi, bu nitelikli halin tatbikini gerektirir. Örneğin, yağma için gece girilen konutta, uzun bir süre mağdur cebir yoluyla etkisiz hale getirilmeye çalışıldıktan sonra, sabah saatlerinde suça konu malın alınması halinde nitelikli hal tatbik edilir.

Nitelikli unsurun uygulanabilmesi, fiilin gece vakti işlendiğinin kesin olarak tespitine bağlıdır. Bu hususta kuşku varsa, şüpheden sanık yararlanır.