Yağma Suçunun Bi̇rden Fazla Ki̇şi̇ Tarafından Bi̇rli̇kte İşlenmesi̇ | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

  • 261
  • 19 Şubat 2021, Cuma

Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m.149/1-c)

Bu suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinin nitelikli hal olarak kabul edilmesinin sebebi, suçun birden fazla kişiyle birlikte işlendiği durumlarda tecavüzün yoğunluğunun artırması, bu durumun mağdurun savunma imkanını önemli ölçüde azaltması ve böylelikle suçun icrasını kolaylaştırmasıdır[58].

Suçun, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinden anlaşılması gereken, birden fazla failin suçun icra hareketlerini birlikte gerçekleştirmesi, diğer bir ifadeyle müşterek faillik olarak iştirakin söz konusu olmasıdır[59]. Birden fazla kişiyi oluşturanlardan birinin davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip bulunmaması, nitelikli unsurun uygulanmasına engel değildir (örneğin, kişinin 15 yaşından küçük ya da akıl hastası olması)[60]. Ayrıca yağma suçunun tamamlanmış olması da gerekmez, suç teşebbüs aşamasında kalsa dahi söz konusu nitelikli unsur tatbik olunabilir.

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı