Yağma Suçunda, Ki̇şi̇ni̇n Kendi̇si̇ni̇ Tanınmayacak Bi̇r Hale Koyarak İşlenmesi̇ | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Yağma Suçunda, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyarak İşlenmesi

Yağma Suçunda, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyarak İşlenmesi

  • 291
  • 19 Şubat 2021, Cuma

Yağma Suçunda, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyarak işlenmesi (TCK m.149/1-b)

Yağma suçunun kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyarak işlenmesinin nitelikli hal kabul edilmesinin sebebi, bu durumun mağdur üzerindeki korkutucu etkisinin daha fazla olması ve mağdurun bu hallerde kendisini savunma imkânının azalmasıdır. Ayrıca, kendisini tanımayacak bir hale getiren failin tespiti de zorlaşmaktadır.

Failin, bu suçu, maske, şapka ve gözlük takarak, tanınmasını engelleyecek tarzda makyaj yaparak, peruk takarak, takma sakal ve bıyık kullanarak işlemesi halinde, nitelikli halin tatbiki gündeme gelir. Burada önemli olan, failin kendi vücudu, bedeni üzerinde, tanınmasını veya kimliğinin tespit edilmesini engelleyecek bir takım hareketlere girişmiş olmasıdır. Fail, bu hareketleri tanınmasını engellemek için yapmış olmalıdır. Failin, günlük olağan görünümünü değiştirerek, tanınmasını engellemek üzere kendi vücuduna birtakım aksesuarlar eklemesi, takması ya da herhangi bir şekilde yüzünde, vücudunda bir değişiklik meydana getirmesi halinde, nitelikli hal tatbik imkanı bulur. Failin, tanınmamak, tespit edilememek için, kendi üzerinde değil de, dışarıda meydana getirdiği değişiklikler, bu nitelikli halin tatbikini gerektirmez. Örneğin fail, tanınmasını engellemek için güvenlik kamerasını kırarsa, hakkında bu nitelikli hale bağlı olarak ceza arttırılmaz. Keza failin, sesini değiştirip telefonda ya da imzasız mektupla mağduru tehdit ederek malı teslime zorlaması halinde de, bu nitelikli hal uygulanmaz. Yargıtay da bir kararında; “katılanı telefonla ve imzasız mektup bırakarak tehditle para istenmesi şeklindeki eylemde 5237 sayılı TCY’nın 149.maddesinin 1.fıkrası (b) bendindeki suçun yasal ögelerinin bulunmadığı, bu suçun oluşabilmesi için “kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması”, maske v.b. gibi bir şey kullanarak tanınmasını engellemesi gerekmekte olup, olayımızda bunun gerçekleşmediği halde, TCY’nın 148/1.maddesi yerine 149/1-b maddesiyle hüküm kurulması”[57]nı bozma sebebi saymıştır.

Son olarak, fail, tanınmamak için yaptığı hareketlere rağmen, mağdur tarafından tanınmışsa, nitelikli hal uygulanamaz. Bu nitelikli hal, kişilerin tanımadıkları kimselerden gelen eylemlere karşı kendilerini savunma imkânlarının azalması dolayısıyla kabul edilmiştir.

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı