Yağma Suçu Yargıtay Kararı | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Yağma Suçu Yargıtay Kararı

Yağma Suçu Yargıtay Kararı

  • 458
  • 10 Ocak 2022, Pazartesi

6. Ceza Dairesi         2021/18837 E.  ,  2021/18572 K.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Nitelikli yağma
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

 

Yağma Suçu Yargıtay Kararı


Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
1-Sanık ... hakkında müştekiler ... ve ...'e yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
Mahkeme kararının sanık ve müdafiinin yüzüne karşı verildiği, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK'nun 310/1 maddesinde öngörülen 15 günlük süre geçtikten sonra 11/01/2020 tarihinde kararı temyiz ettiği anlaşıldığından, tebliğnameye uygun olarak sanık müdafinin temyiz itirazının REDDİNE,
2- Sanıklar ... ve ... hakkında müştekiler ... ve ...'e yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
Müştekiler ...’ın, ... ile birlikte işçi olarak çalıştıkları internet kafede, olay gecesi saat 23.45’te, kafeyi kapatarak arka tarafında bulunan kısımda istirahate çekildikten bir süre sonra, silahlı bir kişinin gelip kapıyı açtıkları içeri giren sanıklar ..., ... ve ...’in, müştekileri birbirlerine kelepçe ile bağlayıp etkisiz hale getirdikleri ve gerek işyerine ait bilgisayar ve monitörler ile işyerinin o günkü hasılatı olan 60 lirayı, gerekse her bir yakınandan ayrı ayrı pantolonlarını ve cep telefonlarının yerlerini sorup, Hüseyin’in pantolonundaki cüzdanını ve ...’ın cep telefonunu aldıkları, olay yerinden ayrılırlarken yakınan ...’ın telefonunu bırak şeklinde gerçekleşen olayda eylemin iki ayrı yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı malvarlığına yönelik kabul edilerek tek yağma eyleminden ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık ... ve müdafiinin, sanık ... müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
3-Sanık ... hakkında müşteki ...'e yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık ve müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
4-Sanık ... hakkında müşteki ...'e yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/12/2015 gün 2014/145 Esas ve 2015/428 sayılı kararının sanık ... yönünden Dairemizin 10/09/2019 gün 2018/2579 Esas ve 2019/4322 sayılı kararı ile " İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250.maddesiyle görevli) 2012/248 Esas sayılı dosyasında devam etmekte iken özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kapatılması ile dosyanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinden sonra sanık ...’na usulünce duruşma günü bildirilmeden; duruşmaya devamla yazılı şekilde karar verilmek suretiyle, sanık ...’nun savunma haklarının kısıtlanması" gerekçe gösterilerek bozulmasına karar verildiği Mahkemenin 23/12/2019 günlü duruşmada Dairemizin 10/09/2019 gün 2018/2579 Esas ve 2019/4322 sayılı bozma ilamına uyulmasına karar verdiği halde, sanık ...'na usulünce duruşma günü bildirilmeden duruşmaya devamla savunma hakkının kısıtlanması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 01/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yağma Suçu Nedir?
Malın Yağması Nedir?

Senedin Yağması
Yağma Suçun Nitelikli Unsurları
Yağma Suçun Silahla işlenmesi
Yağma Suçunun Unsurları

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol