Tutuklamaya İti̇raz Nasıl Yapılır? | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?

  • 303
  • 6 Mart 2021, Cumartesi

Tutuklama kararına itiraz .

Tutuklama kararı nedir?

Delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme vb. gibi nedenlerle geçici olarak başvurulan bir koruma tedbiridir. Tutuklama kararı, ister soruşturma ister kovuşturma aşamasında olsun mutlaka bir hakim tarafından verilir. Soruşturma aşamasında tutuklama kararı Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma aşamasında ceza davasının açıldığı mahkeme tarafından verilmektedir.

Tutuklama Sebepleri nelerdir

Tutuklama kararının verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ve somut olayda CMK’ da belirtilen tutuklama nedenlerinin varlığı aranmaktadır. Bu tutuklama nedenleri; şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve delilleri yok etmeye, gizlemeye, değiştirmeye, tanık veya mağdur üzerinde baskı yapmaya yönelik davranışlarda bulunmasıdır. Ancak her durumda, işin önemi, verilmesi gereken ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olmazsa, tutuklama kararı verilemez.

Tutuklama Sorgusunda Şüphelinin Temel Hakları Nelerdir

Şüpheli veya sanık sorgusu sırasında müdafinin (ceza avukatı) hukuki yardımdan yararlanma hakkı bulunmaktadır.
Şüpheli veya sanık aleyhine yapılan suçlama hakkında susma hakkı bulunmaktadır.
Şüpheli veya sanık, kendisi lehine olan delilleri ileri sürebilir veya toplanmasını talep edebilir.
Şüpheli veya sanık kendisi aleyhine var olan şüpheleri ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek için savunma hakkını kullanabilir.

Tutuklama Kararına  Nasıl İtiraz Edilir?

Tutuklama kararına karşı kararın öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde itiraz kanun yolu başvurusu yapılmalıdır.
Tutuklamaya itiraz süresi, şüpheli veya sanığın tutuklandığı gün dikkate alınmadan hesaplanır.
Tutuklama kararına itiraz, kararı veren mahkemeye bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.
Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme itirazı yerinde görürse kararı düzeltir, yerinde görmezse en çok üç gün içinde, tutuklama kararına itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

Tutuklama kararına kimler itiraz edebilir ?

Tutuklama kararına, Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanık, katılan, katılan sıfatını almamış olsa da bu sıfatı alabilecek durumda bulunan suçtan zarar gören kişiler itiraz edebilir.
 

Azami tutukluluk süresi ne kadardır?

Soruşturma aşamasında azami tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 1 yıl, girmeyen işlerde 6 aydır
Asliye ceza mahkemesinin yargı yetkisine giren işlerde tutukluluk süresi 1 yıldır. Bu süre zorunluluk hallerinde 6 ay daha uzatılabilir. Yani, asliye ceza mahkemelerinde azami tutukluluk süresi 1,5 yıldır.

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda, tutukluluk süresi en fazla iki yıldır. Bu süre zorunluluk hallerinde en çok üç yıl daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda azami tutukluluk süresi en fazla 5 yıldır
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda azami tutukluluk süresi 7 yıldır

Tutukluluk incelemesi veya tutukluluğun gözden geçirilmesi
Tutukluluk incelemesi, yargılamayı yapan mahkemenin duruşma aralarında yaptığı bir incelemedir. Tutukluluk incelemesi, kural olarak dosya üzerinden şüpheli veya sanığın tutukluluk durumunun incelenerek tahliyesi veya tutukluluğunun devamına yönelik bir karar verilmesidir. Tutukluluğun devamı kararları da itiraza tabidir.

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat