Tck Madde 228 Kumar Oynanması İçi̇n Yer Ve İmkan Sağlama | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 228 Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

TCK Madde 228 Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

 • 1731
 • 29 Mayıs 2021, Cumartesi

Kumar oynama suçu, kumar oynama cezası, kumar oynamanın cezası Kumar oynamak, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmemiş, kabahat olarak tanımı yapılmıştır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesinde yer verilen bu eylem sebebiyle kumar oynayan kişiye idari para cezası verilir. Bu kabahat sebebiyle idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.

 • TCK Madde 228- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ve cezası

1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlnmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

 

 • Ağır Ceza Kapsamına Giren Suçlar
 • Fuhuş Suçu Ve Cezası Nedir ?
 • Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti
  • Uyuşturucu Madde Sevk Etmek, Nakletmek, Depolama Suçu ve Cezası
  • Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçu ve Cezası
  • Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

    

   TCK Madde 228 Kumar Oynama ve Yer Sağlama Suçu Ve Cezası

    

   Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır.

   Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır.

   Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlamakla oluşur.

   Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlanması, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli olarak tanımlanmıştır.

   Üçüncü fıkraya göre, kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

   Maddenin son fıkrasında kumar tanımlanmıştır. Buna göre bir oyunun kumar sayılması için iki koşul aranacaktır: Birincisi oyunun kazanç kastı ile icra edilmesi, ikincisi ise kâr ve zararın talihe bağlı olmasıdır. Bu tanım karşısında, kazanç kastı olmaksızın, dostlar arasında eğlenmek üzere oyun oynanmasına imkan sağlanması, bu suçu oluşturmaz.

    

   Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

   Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

   Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

   Antalya Avukat