Tck Madde 204 - Resmi̇ Belgede Sahteci̇li̇k Suçu Ve Cezası Nedi̇r? | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 204 - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Ve Cezası Nedir?

TCK Madde 204 - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Ve Cezası Nedir?

  • 197
  • 25 Mayıs 2021, Salı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 204 Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 

TCK Madde 204 Resmi Belgede Sahtecilik Suçu  – Türk Ceza Kanunu’nun ‘Kamu Güvenine Karşı Suçlar’ başlığı altındaki 204. Ve 212. Maddelerinin arasında düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçunu diğer evrak suçundan ayıran en önemli niteliği, sahtecilik konusu evrakın yetkili kamu personeli tarafından düzenlenebilen belgelerden olmasından dolayıdır. Ayrıca fotoğrafı belgenin niteliği gereği yazının belirli bir cisme ve taşınır bir şeye kaydedilmesi gerekli bulunduğundan, bilgisayar programları ve verileri belge olarak kabul edilmez. Bkz. Bu durum, TCK md.244/2’de özel olarak düzenlenmiştir.

 

 

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, Kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.”

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat