Tck Madde 197 - Parada Sahteci̇li̇k Suçu Ve Cezası Nedi̇r | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 197 - Parada sahtecilik Suçu Ve Cezası Nedir

TCK Madde 197 - Parada sahtecilik Suçu Ve Cezası Nedir

  • 394
  • 20 Mayıs 2021, Perşembe

TTck Madde 197 - Parada Sahtecilik

(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(1) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkraya “makamlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sağlık kuruluşlarına” ibaresi eklenmiştir. 9014 (3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

  1. Ağır Ceza Kapsamına Giren Suçlar
  2. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti

 

Parada sahtecilik suçu nedir, parada sahtecilik suçunun cezası nedir?


Bu makalemizde parada sahtecilik suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 197. Maddesinde Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Memlekette ya da yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden ya da tedavüle (dolaşıma) koyan kişi, iki seneden on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Aynı madde uyarınca sahte parayı bilerek kabul etmiş olan kişiler, bir seneden üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu kalitesini bilerek tedavüle koyan kişi ise, üç aydan bir yıla kadar hapis ile cezalandırılır..

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat