Tck Madde 129 Haksız Fi̇i̇l Nedeni̇yle Veya Karşılıklı Hakaret | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 129 Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

TCK Madde 129 Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

  • 1258
  • 14 Haziran 2021, Pazartesi

TCK Madde 129 Gerekçesi Şu Şekiledir

Haksız fiil sebebiyle ya da karşılıklı hakaret davası Türk ceza mahkemesinin 129. Maddesinde açıklanmaktadır. Bu suçta mağdur olan kişi aranır. Eğer karşı taraf hakaret ettikten sonra fail hakaret ediyorsa burda mağdur bir şahıs söz konusu olmaz. Haksız fiil olması için mağdur kişinin herhangi bir hakaret etmemesi gerekir. Böylece yalnızca fail olan kişi üzerinden dava süreci başlar. Haksız fiil sebebiyle ya da karşılıklı hakaret davasında fail ve mağdur kişi arasındaki ilişki de göz önünde tutularak sonuç ortaya konur. Burada mağdur olan kişi olmaması halinde her iki faile de cezai yaptırım uygulanır. Bu cezai yaptırım eşit olacak biçimde ortaya konur.

Hakaret Davasında Adli Para Cezası
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret davasında adli para cezası da uygulanmaktadır.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat