Tck Madde 108 - Cebi̇r Suçu Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 108 - Cebir Suçu ve Cezası

TCK Madde 108 - Cebir Suçu ve Cezası

  • 169
  • 3 Mayıs 2021, Pazartesi

Cebir Nedir?
Cebir, bir kimseye karşı, bir şeyi yapması ya da yapmaması veya kendinin yapmasına izin vermesi amacı ile fiziki güç kullanılmasıdır.

TCK Madde 105 - Cebir Suçu ve Cezası

TCK 108.MADDE – Madde metninde cebir kullanma suçu tanımlanmıştır. Cebir kullanma suçu, aynı zamanda kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. Ancak, kasten yaralama suçundan farklı olarak, bir şeyi yapması veya yapmaması ya da bir şeyin yapılmasına müsaade etmesi için kişiye karşı cebir tatbik edilmektedir.
Latince karşılığı "vis compulsiva" olan cebir, kişiye karşı fiziki güç kullanmak suretiyle, onun veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranışları üzerinde zecrî bir etki meydana getirilmesidir.
Cebre maruz kalan kişi, bu fiziki gücün meydana getirdiği acının etkisiyle belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır. Cebir hâlinde kişi bir acı hissetmektedir ve bu acının etkisiyle belli bir davranışı gerçekleştirmeye zorlanmaktadır. Buna karşılık, tehdit hâlinde, kişi bir tecavüzün, kötülüğün ileride meydana geleceği bildirilerek korkutulmaktadır.
Bu düzenlemede, cebir kullanma suçuyla ilgili olarak öngörülen ceza, kasten yaralama suçundan dolayı verilecek cezanın belli bir oranda artırılmasından ibarettir.

 

Cebir Suçunun Koşulları

 


Suçun hareket öğesini, bir kişiye karşı uygulanmakta olan cebir oluşturmaktadır. Cebre maruz kalan kişi, cebrin doğurduğu acının etkisiyle belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır. Cebrin nasıl uygulanmış olduğu, suçun oluşması bakımından önemsiz olduğu için serbest hareketli bir suçtur. Mağdura yönelik cebrin uygulanması ile suç tamamlanır. Bu bakımdan failin amacına ulaşıp ulaşamadığı önemli değildir. Neticesinde cebirle elde edilmek istenilen amaç ile cebir teşkil eden hareketler arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
 

TCK Madde 107 - Şantaj Suçu Ve Cezası

 

Cebir Suçunun Cezası


Türk Ceza Kanunu madde 108 gereğince, bir şeyi yapması ya da yapmaması veya kendinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

Kasten yaralama suçu hakkında verilecek olan ceza 1 bölü 3 ila 1 bölü 2 oranında arttırılarak verilir.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat