Tck Madde 106 - Tehdi̇t Suçu Ve Cezası | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 106 - Tehdit Suçu Ve Cezası

TCK Madde 106 - Tehdit Suçu Ve Cezası

  • 516
  • 1 Mayıs 2021, Cumartesi

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu sistematiğinde “Hürriyete Karşı Suçlar” arasında yer almıştır. Zira insan, fakat kendisini güven içerisinde hissettiği ölçüde hürdür. Neticeten bu suçla korunan hukukî yararın; kişilerin huzur ve sükûnu, kendilerini güvende hissetme hakları olduğu ifade edilebilir.

Türk Ceza Kanunu Madde 106

Tehdit Suçunun Şartları

Tehdit suçu oluşabilmesi için failin bunu mağdura iletmesi gerekiyor. İletilmemiş ve gelecekte olması olası olmayan bir durumun tehdit suçu olması olanaklı değildir.
Fail tehdit suçunu kasten yapmalıdır. Sonucunu bilmeden tehdit suçunun işlenmesi olanaklı değildir.
Tehdit edilen kişi, tehdit konusunda hukuka aykırı fiilin ileride vuku bulacağı beyanıyla korkutularak belli bir davranışta bulunmaya zorlanmalıdır.
Tehdit konusu objektif olarak ciddi bir önem arz eden bir durum olmalıdır.
Tehdit suçu mağdura ya da yakınlarına yönelik olmalıdır.
Tehdit suçu mağdurun kendine yönelik olabileceği gibi yakınlarına yönelik de olabilir. Bunun dışındaki kişilere yönelik yapılan hareketi kişi tehdit olarak görmeyebilir.

Tck Madde 106 - Tehdit Suçunun Cezası

Tehdit suçunun genel halinin işlenmesi halinde yani sadece tehdit suçunun oluştuğu TCK 106.Maddeye dayandığımız hallerde verilecek olan cezalar mağdur olan yani tehdit suçuna maruz kalan kişinin kendine ya da yakınlarına yönelik olmakla, malvarlığına yönelik yapılan tehdit durumlarında farklı ceza durumları öngörülmüştür.
Buna göre;kişinin kendine ya da yakınlarının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
Tehdit suçu kişinin malvarlığına yönelik çok büyük bir zarar vermeye ya da sair kötülük yapacağından bahisle tehdit ediliyorsa burda kişinin şikayeti üzerine dava açılır ve burda öngörülen ceza 6 aya kadar hapis cezası ve bunun dışında adli para cezasıdır.
Tehdit suçunun kaliteli hallerle işlenmesi halinde yani
Silahla tehdit edilmesi halinde,
Birden fazla kişinin tehdit etmesi durumunda,
Tehdidin tanınmayacak şekillerde yapılması halinde,
Tehdit suçunun bir örgütün korkutuculuğundan yararlanılarak işlenmesi halinde verilecek olan ceza 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası biçiminde olacaktır.
Bu haller dışında tehdit amacı ile kasten öldürme, yaralama, malvarlığına zarar verme suçlarının işlenmesi halinde tehdit suçu dışında bu suçlardan dolayı da ceza verilir.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat