Tck 247 - 249 Zi̇mmet Suçu Ve Cezası Nedi̇r | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK 247 - 249 Zimmet Suçu ve Cezası Nedir

TCK 247 - 249 Zimmet Suçu ve Cezası Nedir

  • 175
  • 4 Haziran 2021, Cuma

TCK 247 - 249 Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247 - 249. maddelerinde düzenlenmiştir.

 

Türk Ceza Kanununda Zimmet Suçu Nedir 

TCK’da Zimmet Suçu Şöyle Tanımlanmıştır:

-Görevi sebebiyle zilyedliği kendine devredilmiş olan ya da koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendinin ya da başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi cezalandırılır.
-Bu Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
-Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir
Kanunun 247. Maddesinin ilk fıkrasında zimmet suçu tanımlanmış, ikinci fıkrada kaliteli halden bahsedilmiş, üçüncü fıkrada ise “kullanma zimmeti” düzenlenmiştir.
Zimmet suçunda korunan hukuki değer, devletin mali menfaatlerinin ihlal edilmesinden ziyade memura toplumun güveninin devamlı olmasındaki toplum faydasını zedelediğinden cezalandırılmaktadır.

 

 

TCK 247 - 249 Zimmet Suçunun Cezası Nedir ?

Görevi sebebiyle zilyedliği kendine devredilmiş olan ya da koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğumalı kendinin ya da başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş seneden oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ( TCK 247/1 )
Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  ( TCK 247/2 )
Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. ( TCK 247/3 )

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat