Özel Hayatın Gi̇zli̇li̇ği̇ni̇n Korunması | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

  • 282
  • 22 Ekim 2021, Cuma

Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

TCK 134 Özel Hayatın Gizliliği; toplumumuzda yaşayan her insan için özel hayatın gizliliği önemli bir yer tutmaktadır. Özel hayatını gizli tutarak kendisini daha rahat hisseden kişiler bu gizliliğin korunmasını da istemektedirler. Bununla beraber toplum içerisinde yaşamakta olan her bireyin kendisine özgü bir alanı varken her birey için bu alanında kendi varlığını koruması ve bütünlüğünün sağlanmasına dayanan temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu haklar çerçevesinde özel hayatın gizliliği de yer almaktadır. Başka bir ifade ile özel hayatın gizliliği temel haktır ve değiştirilmesi zor olan anayasa içerisinde bulunur. Bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstün olan anayasada bu temel hak ve hürriyetlere yer verilirken 20. Maddede herkezin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahibi olduğu ve kimsenin özel yaşamının ve aile yaşamının gizliliğine dokunulmayacağı ibaresi yer almıştır.

Anayasal bir hak olan TCK Madde 134 özel hayatın gizliliği anayasamız içerisinde temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13. Maddede de temel hak ve hürriyetlerin belirli şartlarla beraber fakat kanunla sınırlandırılabileceğini belirterek korunmaktadır. Bunun beraberinde 5237 sayılı Türk ceza yasanın Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına karşı suçlar başlığı altındaki 132. Maddeden itibaren gizli alanlar ile ilgili hükümlere yer verilmeye başlanmış ve 134. Maddede özel yaşamının gizliliği ihlali hükmüne bu madde ile ulaşılması mümkün olarak Türk ceza kanunu ile de korunma sağlanmıştır.

Ayrıca dijital medya üzerinden yapılan özel hayatın gizliliği ihlaline karşı 5651 sayılı kanun içindeki hükümlerde de özel hayatı korumak görülmektedir.