Özel Hayatın Gi̇zli̇li̇ği̇ni̇ İhlal Suçu Ve Cezası Nedi̇r? | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Ve Cezası Nedir?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Ve Cezası Nedir?

  • 396
  • 22 Ekim 2021, Cuma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedir?


TCK 134 hükmü ile kişilerin özel hayatları korunmaya çalışılmış ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme fiili ceza altına alınmıştır. Özel hayatın gizliliğinin herhangi bir biçimde ihlal edilmesi ve bunun görüntü ya da ses kaydı yolu ile ihlal edilmesi suç olarak düzenlenmiştir.

Özel hayatın gizliliği esasen Anayasal olarak koruma altına alınmış bir durumdur. Anayasa m. 20 ve 22 düzenlemelerinde özel hayatın gizliliğine ilişkin temel ilkeler yer alır. Bu doğrultuda TCK 134 ile bu gizliliği ihlal etme fiili cezalandırılmaktadır. Özel hayatın gizliliğini ihlal, uygulamada sıkça karşılaşılan adli vakıalar içerisinde yer alır. Cezası bakımından küçümsenmemesi gerekli olan bir suçtur. Cezai sürecin ciddiyetle takip edilmesi gerekir. 

 

Özel Hayatın Gizliliği İhlal Suçu ve Cezası

 

 Kişinin kendinin istemediği özel alanına giren ve bir hak olan özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suç oluşturur. Ve suçun oluşması ile beraber suçun yaptırımı olan ceza doğmuş olur. 

Özel hayatın gizliliği ihlali suçunu işleyen bireyler 5237 sayılı TCK 134. Maddesiyle düzenlenen hükümlerdeki yaptırımlar  tabi olur. Özel hayatın gizliliği ihlali suçuna özel hayatın gizliliğini ihlal başlığı altında 134. Maddede şöyle verilmektedir:

TCK 134. Madde Özel hayatın gizliliğinin ihlali  

Madde 134- (1) Kişilerin özel yaşamının gizliliğini ihlal eden kimse, bir seneden üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü ya da seslerin kayda alınması sureti ile ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(1)

(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ya da sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki seneden beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yolu ile yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Görüldüğü üzere kişinin özel hayatın gizliliğinin ihlal suçu ve cezası 134. Maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü gibi kişinin özgürlüğünün kısıtlanması gibi önemli bir ceza ile yaptırım uygulanmaktadır. Bir seneden üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması kişinin özgürlüğünün yılları içeren önemli bir zaman aralığında kısıtlanacağının göstergesi olmakla beraber kişinin hayatında yaratacağı büyük değişiklikler kaçınılmazdır.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol