Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı

  • 113
  • 11 Aralık 2021, Cumartesi

1. Ceza Dairesi         2021/7632 E.  ,  2021/12796 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇLAR : Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla, Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulanan Altsoydan Akrabayı Kasten Öldürmeye Azmettirme
HÜKÜMLER :1-Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/09/2020 tarih, 2016/286 (E) ve 2020/291 (K) sayılı ilamı ile sanık ...'ün üzerine atılı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoydan akrabayı kasten öldürmeye azmettirme suçundan TCK 38/1, 82/1-d-e-h, 53/1-2-3, 63 maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair karar.
2-Bu kararın yasal süresi içerisinde sanık ... müdafii tarafından istinafı üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 31/12/2020 gün, 2020/2583 (E) 2020/2769 (K) sayılı ilamı ile ''istinaf başvurusunun esastan reddine'' ilişkin kararı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 31/12/2020 gün ve 2020/2583 Esas 2020/2769 Karar sayılı kararının sanık müdafii tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 31/12/2020 gün ve 2020/2583 Esas 2020/2769 Karar sayılı kararının tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafiinin sübuta, delillerin hatalı değerlendirildiğine, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/1. maddesi gereğince “Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol