Kasten Öldürme Suçu Nedi̇r? | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Kasten Öldürme Suçu Nedir?

Kasten Öldürme Suçu Nedir?

  • 310
  • 22 Eylül 2021, Çarşamba

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir?
Bir insanı öldürmek için kasten buna elverişli bir fiil icra edilmesi, kasten öldürme suçuna vücut vermektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenen kasten öldürme suçu ve cezası temel hali Türk Ceza Kanunu’nın 81. Maddesinde, kaliteli hali ise 82. Maddesinde, 83. Maddesinde ise ihmali davranışla kasten öldürme suçunun işlenmesi hükümleri düzenlenmiştir. İlgili maddeler;
 

Kasten Adam Öldürme
TCK 81. Madde – (1) Bir insanı kasten öldüren kişi(ler), müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Adam Öldürmenin Nitelikli Halleri
TCK 82. Madde – (1) Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle ya da eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma ya da bombalama veya nükleer, biyolojik ya da kimyasal silâh kullanmak sureti ile,
d) Üstsoy ya da altsoydan birine veya eş ya da kardeşe karşı,
e) Çocuğa veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ya da işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacı ile,
i) (Ek bend: 29/06/2005-5377 S.K./9.Mad) *1* Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,,
j) Kan gütme saikiyle,
k) Töre saikiyle,
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
Kasten öldürme suçu işlendiği hususunda güçlü şüphe sebeplerinin varlığı halinde CMK 100/3 . maddesi gereğince tutuklama sebebi var sayılabilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu konuda belirli kriterler getirmiştir. Kasten öldürme suçu;

* Fail ile maktul arasında olay öncesine dayalı öldürmeyi gerektiren husumet olup olmadığı,
* Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olup olmadığı,
* darbe sayısı ve şiddeti,
* Darbelerin vurulduğu yerin hayati bakımından önemi,
* Failin hareketlerine kendimi yoksa engel durumdan mı son verdiği,
* Suç aletini kullanış biçimi,
* Olay sonrası failin maktule karşı davranış biçimi dikkate alınarak ortaya çıkarılır.

 

Ceza ve Ağır Ceza Hukukunun alanına giren bu hukuki hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmeti için İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ağır Ceza Avukatı