Haksız Tahri̇k Ne Demekti̇r | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Haksız Tahrik Ne Demektir

Haksız Tahrik Ne Demektir

  • 169
  • 3 Eylül 2021, Cuma

Haksız Tahrik; Türk Ceza hukukunda 29. Maddede açıklandığı üzere haksız tahrik, tasarlama , bir suçu işlemeden önce detay bir şekilde düşündükten sonra işleme kastıdır. Tasarlama, kastın en ağır durumu olup; ağırlaştırıcı neden olarak kanun koyucu tarafından kabul edilmiştir.
Şöyleki TCK.M.82/1-A da belirtilen tasarlayarak adam öldürme suçu nitelikli hallerinden sayılarak faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi öngörülmüştür. Tasarlama ve tahrikin bir arada olup olmadığı ile alakalı iki farklı görüş vardır.
Birinci görüşe göre, suçu tasarlama halinde, soğukkanlılık içerisinde suçun hazırlık aşamalarının geçirildiği kabul edilerek; hiddet ve gazap halinin aynı kişi(ler)de aynı anda oluşamayacağı kabul edilerek, haksız tahrikle tasarlamanın bir arada bulunulamayacağı kanaatindedirler.
Bir diğer görüşe göre ise, tasarlamanın failin karar vermesi ile harekete geçmesi arasında belli bir sürenin geçmesi ve ya geçen bu süre içerisinde failin ana hatlarıyla yapacağı hareketleri planlaması biçiminde anlaşılması gerekliliği savunulup; failin soğukkanlılık içerisinde bile olsa fiilini hiddet ve şiddetli içerisinde tasarladığı kabul edilerek haksız tahrikle tasarlamanın bir arada bulunulabileceği savunulmuştur.
Haksız Tahrik Ceza İndirimi Ne Kadardır?
TCK 29. Madde gereği haksız tahrik altında işlenen suçlarda ceza indirimine gidileceği sabittir, fakat TCK 29.Madde haksız tahrik şartlarına kapsamlı bir şekilde yer vermemiştir. Bu nedenle haksız tahrik ’in derecesine bağlı şekilde hâkim tarafından uygun görülen derecede ceza indirimine gidilir.


Haksız Tahrik Şartları Nelerdir?


Yargıtay kararı ile haksız tahrik altında işlenilen suçlarda ceza indirime gidilmesini etkileyen şartlar şöyledir;

Haksız Tahrik Oluşturan Fiil Bulunmalıdır.
Haksız Tahrik Teşkil Eden Fiil Faile Yönelik Olmalıdır.
Fail Öfke ya da Şiddetli Etkinin Altında Kalmalıdır.
İşlenen Suçun Oluşturduğu Ruhi Durumun Somut Bir Sonucu Olmalıdır.