Güveni̇ Kötüye Kullanma Suçu | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

  • 485
  • 26 Mart 2021, Cuma

Güveni kötüye kullanma suçu ile hırsızlık suçunun en önemli farkı; bu suç tipinde fail malın önceden zilyetliğine sahiptir. Örneğin; bir işyerinde kasiyer olarak çalışan fail, eğer işverenden gizli bir şekilde kasadan para alır ise hırsızlık suçu değil, “güveni kötüye kullanma suçu” oluşur. Kasadaki paraların zilyetliği faildedir. Bu suç tipinde korunan hukuksal yarar şahısların mülkiyetidir. Taşınır veya taşınmaz mallar bu suçun konusunu oluşturmaktadır. Mağdur, mal üzerinde kendisine ait olan zilyetliği, faile duyduğu güven nedeniyle devretmektedir. Yani faille mağdur arasında hukuksal bir sözleşme ilişkisi söz konusudur.

1- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDA FAİL KİMDİR?

Suçun faili, sözleşme ilişkisi gereği suç konusu taşınır veya taşınmaz malın zilyetliği kendisine devredilen kişidir. 

2- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDA MAĞDUR KİMDİR?

Bu suçun mağduru, suça konu olan taşınır veya taşınmaz malın üzerinde sahiplik hakkı olan kimsedir.  Yani mağdur, suç konusu malın malikidir.

3- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ŞİKÂYETE TABİ BİR SUÇ MUDUR?

Güveni kötüye kullanma suçunun basit hali için (TCK 155/1) soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır; ancak suçun nitelikli hali yani (TCK 155/2) söz konusu ise suçun soruşturması ve kovuşturması ilgili makamlarca resen yapılır. Bu durumda mağdur şikâyetçi olmasa dahi, ilgili merciler kendiliğinden harekete geçer.

4- MADDİ UNSUR

Bu suçun maddi unsuru; zilyetliği kendisine devredilen bir mal üzerinde failin zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunması veya bu devir olgusunu inkar etmesidir.

5- MANEVİ UNSUR

Güveni kötüye kullanma suçunun taksirle işlenebilmesi mümkün değildir. Bu suç sadece kasten işlenebilen bir suçtur.

6- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 

Suçun nitelikli haline TCK 152/2’ de yer verilmiştir. Maddeye göre güveni kötüye kullanma suçunun; meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi durumunda verilecek ceza, suçun temel biçimine göre daha fazladır. Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli haline örnek olarak: Taşıma için kendisine teslim edilen keresteleri şehir dışına götürmesi gereken bir şirket, zilyetliğini aldığı bu malı başka bir ihtiyacını karşılamak için kullanırsa arada ticaret ilişkisi bulunması sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali oluşur.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı