Ci̇nsel Taci̇z Çocuğun Ci̇nsel İsti̇smarı Yargıtay Kararı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Cinsel Taciz Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararı

Cinsel Taciz Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararı

  • 307
  • 19 Aralık 2021, Pazar

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı (mağdureler... karşı), cinsel taciz (mağdureler ... ile ...'ya karşı)
HÜKÜM : Beraat (mağdure sayısınca)

 

Çocuğun Taciz Yargıtay Kararı


İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun muhtevası nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Sanık hakkında katılan mağdureler ... ile ...’ye yönelik cinsel taciz suçundan (mağdure sayısınca) kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Sanığa isnat edilen cinsel taciz suçunun 5237 sayılı TCK'nın 105/1, 105/2. maddelerinde düzenlenip, öngörülen cezanın üst sınırı itibarıyla aynı Kanunun 66/1-e. maddesinde belirtilen 8 yıllık olağan dava zamanaşımına tabi bulunduğu ve beraat eden sanığın mahkeme sorgusunun yapıldığı 06.12.2011 ile inceleme günü arasında bu sürenin geçtiği anlaşıldığından, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, sanık hakkında müsnet suçtan görülen kamu davalarının aynı Kanunun 322 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞMESİNE,
Sanık hakkında katılan mağdureler...’ya yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan (mağdure sayısınca) kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;
Tüm dosya kapsamı ve gerekçe içeriğine göre mahkemece kabul ve takdir kılınmış beraat hükümleri usul ve kanuna uygun bulunduğundan, katılan mağdure...vekili ile katılan Bakanlık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz taleplerinin reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 09.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol