Ceza Hukukunda Davanın Reddi̇ Nedi̇r | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Ceza Hukukunda Davanın Reddi Nedir

Ceza Hukukunda Davanın Reddi Nedir

  • 85
  • 1 Eylül 2021, Çarşamba

Davanın Reddi Nedir ?
5771 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “ duruşmanın sona ermesi ve hüküm” başlıklı bölümünün 223. Maddesinde Ceza hukukunda davanın reddi düzenlenmiştir.

Davanın Reddi Kararı Nasıl Verilir?

Kovuşturma evresinde şu durumlarda mahkeme davanın reddine karar verir. 
Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm olması halinde davanın reddine karar verilir. 
Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden açılmış bir davanın bulunması halinde davanın reddine karar ve­rilir (CMK md 223/7). 

Ceza hukukunda davanın reddi kararına ilişkin başvurulabilecek kanun yolları istinaf ve temyizdir. Davanın reddi hükmü bakımından; ilk derece mahkemenin kararına ilişkin olarak aynı derecede başka bir mahkemeye başvuru imkanı tanınmamıştır.
Ceza hukuku bakımından istinaf; ilk derece mahkemesinin verdiği hükme ilişkin olarak üst derece mahkemesine başvurularak verilen hükmün hukuka aykırılık ve maddi olaylar yönünden değerlendirilmesini sağlayan bir kanun yoludur.

 

Ceza Kanununda Davanın Düşmesi Kararı Nedir?

Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı veya soruşturma ya da kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde düşme kararı verilirmektedir.
Türk Ceza Kanununda davayı düşüren sebepler birer birer gösterilmiştir. Bunlar; sanığın vefatı, ge­nel af kanunu çıkması, dava zamanaşımı süresinin dolması, şikâyetin geri alınması ve önöde- menin gerçekleşmiş olmasıdır (TCK m.64-75).
Yargılama sırasında uzlaşma sağlanırsa davanın düşmesine karar verilir (CMK m. 254/2).
Soruşturmanın ya da kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Durma, bir son karar (hüküm) değildir. Mah­kemenin durma kararına itiraz edilebilir.

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Avukat