Asli̇ye Ceza Mahkemeleri̇ Hangi̇ Davalara Bakar? | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Asliye Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Asliye Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

 • 719
 • 5 Şubat 2021, Cuma

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Asliye ceza mahkemeleri diğer ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalar dışındaki tüm dava ve işlere bakan, tek hakimli olarak görev yapan temel ceza mahkemesidir.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanı

5235 Sayılı kanunda asliye ceza mahkemesinin görev alanı belirtilmiştir. Buna göre asliye ceza mahkemesi ağır ceza mahkemesinin ve sulh ceza hakimliğinin görev alanına giren ve diğer kanunlarla belirtilen dava ve işler saklı kalmak üzere tüm dava ve işlere bakmaktadır. Kanunlarda hangi mahkeme görevli kılınmış ise o dava veya işe görevli kılınan ceza mahkemesi bakacaktır.

Bunlar dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakacaktır. Buna göre; kural olarak 10 yıl veya daha az süreli hapis cezası gerektiren dava ve işlerde asliye ceza mahkemesi görevlidir.

Bir suçun asliye ceza mahkemesinin görev alanına girip girmediği ağırlaştırıcı veya hafifletici sebepler dikkate alınmaksızın suçun kanunda belirtilen cezasının üst sınırına göre tayin edilir.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçlar

Yukarıda da bahsedildiği üzere ağır ceza mahkemesi, sulh ceza hakimliği ya da diğer kanunlarla görevlendirilen özel ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir dava veya iş söz konusu değil ise geriye kalan tüm dava ve işlerde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Bu sebeple görev alanı çok geniş olduğundan birçok suç asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

 • Kasten yaralama suçu
 • Taksirle yaralama suçu
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu
 • Yasadışı bahis suçu
 • Görevi yaptırmamak için direnme suçu
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Özel belgede sahtecilik suçu
 • Fuhuş suçu
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Cinsel taciz suçu
 • Bilişim sistemine müdahale suçu
 • Bilişim sistemine girme suçu
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
 • Hakaret suçu
 • Tehdit suçu
 • Şantaj suçu

 

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı