Ağır Ceza Mahkemesi̇nde Görülen Suçlar Nelerdi̇r? | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Suçlar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Suçlar Nelerdir?

  • 1666
  • 27 Ağustos 2021, Cuma

Ağır ceza davası, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen bir ceza davası çeşididir.  Tutuklu veya tutuksuz olarak görülebilecek ağır ceza davaları, ağır ceza mahkemesinde görüldüğü için mahkemelerin ağır ceza davalarındaki rolü son derece önemlidir. Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol, bir çok farklı dava türünde ağır ceza davasını ele almakta ve bu davaları adil bir şekilde, en sağlıklı çözüme kavuşturabilmek adına çalışmalarını devam ettirmektedir.


Antalya Ağır Ceza Davasının Görüldüğü Ağır Ceza Mahkemeleri

Ağır ceza mahkemeleri, Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. Ağır ceza mahkemesi kurulurken her il merkezi ile bölgenin coğrafi konumu ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurulup, buna göre ilçelerdeki Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görüşü alınarak yeri ve sayıları belirlenmektedir . Ağır ceza mahkemeleri, yer aldıkları il ve ilçenin adıyla anılmaktadır . Ağır ceza mahkemeleri, yeterli sayıda üye ve bir başkandan meydana gelir. Bir ağır ceza mahkemesinin herhangi bir mesai gününde toplanabilmesi için bir başkanın ve en az iki üyenin bulunması koşulu aranır. Tutuklu ağır ceza davası ve tutuksuz ağır ceza davası ilk sırada olmak üzere tüm ağır ceza davaları bu ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Ağır ceza mahkemeleri, yapıları gereği tüm kararları müzakere yoluyla vermek durumundadır. Karara katkı sağlayan üye hakimler, müzakerede kendi görüşlerini söylemekle yükümlüdür. Bu görüşlerin ardından ağır ceza mahkemesi başkanı, müzakereyi yönetir, oyları birleştirir ve nihai kararı açıklar.


Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

Ağır ceza mahkemesi, birinci dereceden ceza yargılanmasında kanunda belirtilen ceza miktarı bakımından en ağır olan suçlara bakan mahkeme birimi olarak bilinmektedir. Ağır ceza mahkemelerinin ayrıntılı görevleri ile 5235 sayılı yasanın 12. Maddesinde düzenlenmiş ve açıklanmıştır. İşlenen bir suçun ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını gerektiren bir durum olup olmadığını tespit edebilmek adına 5234 sayılı yasanın 12. Maddesine başvurulur ve suç vasfı ile ceza miktarı yönünden gerekli kriterlerin yerine getirilip getirilmediği araştırılır. Eğer suç, ağır ceza davaları kapsamında ağır ceza mahkemesinin bakabileceği türden bir suç değil ise, asliye hukuk mahkemesine devredilir. Bununla beraber söz konusu sanık 18 yaşından küçük ise ağır ceza hakimi, davanın çocuk ağır ceza mahkemesinde görülmesine dair karar verir. Öte yandan bir suç nedeni ile savcılık soruşturması aşamasında mahkeme tarafından verilmesi gerekli olan kararların tamamı, Sulh Ceza Hakimliği tarafınca verilmektedir.

Ağır ceza mahkemelerinin temel görevi, ceza hukukunun kovuşturma aşamasında kişinin özgürlüğünü ilgilendiren tüm konularda karar alma yetkisini kullanmaktan ibarettir. Buna ilave olarak ağır ceza mahkemesinin soruşturma esnasındaki temel görevleri aşağıda belirtilen gibidir:

İletişim kanallarının dinlenmesi, kayıt edilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi (Bu yöntemlere oy birliği ile alınan ağır ceza mahkemesi kararları sayesinde başvurulabilir.)
Dava süreci boyunca bir soruşturma ile alakalı gizli soruşturmacı görevlendirilmesi (Yine oy birliği koşulu aranır.)
Sanık veya şüphelinin teknik araçlarla izlenmesi (Oy birliği aranır.)
Hak, alacak ve taşınmazların söz konusu olduğu ağır ceza mahkemesi suçlarında söz konusu hak, alacak ve taşınmazlara el koyulması (Oy birliği aranır.)
Cumhuriyet savcılıkları arasındaki yetki anlaşmazlıkların ele alınması ve çözüme kavuşturulması için aksiyon alınması (Oy birliği aranmaz.)

Ağır Ceza Suçları Nelerdir?

Ağır ceza mahkemesinin bu çerçevede bakmakla yükümlü olduğu dava türlerini şu biçimde sıralamak mümkündür:

Kasten adam öldürme suçu
Taksirle ölüme neden olma
Neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama suçu
Yağma & gasp suçu
Zimmet suçu
Rüşvet suçu
İrtikap suçu
Hileli iflas suçu
Nitelikli dolandırıcılık suçu
Resmi belgede sahtecilik suçu

Ağır ceza mahkemeleri, özel yasalar açık bir biçimde değişik bir suça daha bakma görevi belirtmediği sürece, yukarda sayılan suçlara bakmakla görevlidir. Bununla beraber 5237 sayılı TCK’da yer alan 318, 319, 324, 325 ve 332’inci maddeler kapsamındaki suçlar ise ağır ceza mahkemesinin görevi dahilinde olan suçlar değildir. Bu bölümlerde yer alan başlıca suçlara dair davalara bakma yetkisi ise yine ağır ceza mahkemelerine verilmiştir. O suçları şu biçimde sıralamak mümkündür:

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
Devlet sırlarına karşı suçlar
Devlet casusluğu
Milli savunmaya karşı suçlar
Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu

Tüm bunlarla beraber ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 seneden fazla hapis cezası gerektiren tüm suçlar da yine ağır ceza mahkemesinin yetki alanına girmektedir. Bu noktada belirmekte fayda vardır ki mahkemenin görevlerinin belirlenmesine rol oynayan en önemli kriter, hafifletici veya ağırlaştırıcı nedenleri gözetmeksizin kanunda yer alan suçların cezasının üst sınırının göz önüne alınması gerektiğidir. Kısaca ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusunun cevaplarını da bu biçimde özetlemek mümkündür.

 

Antalya Ağır Ceza Avukatı Kimdir?

Antalya’da en iyi ağır ceza avukatı aramalarınızda mağdur durumunda olduğunuz dosyalarda, sanık sıfatıyla yer aldığınız dosyaları çok dikkatli olmalısınız, sizi savunacak avukatı çok dikkatli seçmeniz gerekmektedir. Zira ceza ve ağır ceza yargılamaları hürriyeti bağlayıcı cezaları ile öne çıkan yargılama türü olması nedeniyle olası bir savunma eksikliğinde geri dönüşün çok zor olacağı ve hak etmediğiniz ceza almanıza ya da size karşı suç işleyen şahsın hak ettiğinden çok daha az ceza almasına neden olabilecektir. Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol olarak Türkiye’nin en iyi ağır ceza avukatları arasına girmiştir.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Olarak

Örgütlü suçlar avukatı
Kasten adam öldürme avukatı
Adam öldürmeye teşebbüs avukatı
Uyuşturucu madde ticareti avukatı
Kaçakçılık avukatı
Cinsel istismar avukatı
Taksirli ölüme sebebiyet verme avukatı
Yağma Gasp suçları avukatı
Nitelikli dolandırıcılık suçu avukatı
Hırsızlık suçu avukatı
Kasten silahla yaralama avukatı
Örgütlü suçlar avukatı
Cinsel taciz avukatı
Uyuşturucu ticareti suçları avukatı
Boşanma davaları avukatı
Trafik kazası avukatı 
Gibi ceza ve ağır ceza davalarıyla ilgili tüm hususlarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ağır ceza avukatı ağır ceza ve ağır ceza mahkemesinde yargılamaya tabi tutulan suçların muhatabı olan şüpheliler, sanıklar, müştekiler gibi kişilerin savunmasında müdafi veya vekil sıfatı alan avukatlara verilen genel bir tabirdir. Ağır ceza avukatının savunduğu ve hakkında suç işlediği iddia edilen; soruşturma aşamasında şüpheli, kovuşturma aşamasında ise sanık sıfatını taşıyan kişinin savunmasını yaparken en adil cezayı almasını sağlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda ağır ceza avukatı eğer müşteki veya katılan tarafın vekilliğini üstleniyorsa, bu kişilerin haklarını en iyi biçimde savunarak mağdur edildikleri konuyla ilgili dosyanın sanığına yahut soruşturma aşamasındaki şüphelisine mahkeme heyeti tarafından yine en adil ve en ağır cezanın hükmedilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Ağır ceza davaları dikkatle ve titizlikle yürütülmesi gerekli olan davalardır. Zira sürecin sonunda çıkacak ceza hayatınızı etkileyebilecek niteliktedir. Ağır ceza davalarında suçun işleniş şekli, yeri, zamanı, kişinin durumu, eylemin ağırlığı, kast ve taksirin varlığı, suçun alt ve üst sınırları verilecek cezayı etkileyecektir. Bu sebeple ağır ceza avukatı ile sürecin yürütülmesi her konuda şahısların menfaatine olacaktır. Ağır ceza davaları sonuncunda sanıklar özgürlükleri olmak üzere bir çok hak kaybı yaşamakta ya da gerçek bir zarara uğrayabilmektedir.

Ağır Ceza Avkatı Alperen EROL Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tümü  ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti vermektedir.

Ceza ve Ağır Ceza Hukukunun alanına giren bu hukuki hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmeti için İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ağır Ceza Avukatı